Gå til navigation Gå til hovedindhold

Tilbagetrækning/tilbagekaldelse:
37. Salmonella i foder

Både fodervirksomheder, herunder primærproducenter af foder (dvs. landbrug), samt fødevarevirksomheder, der leverer bi- og restprodukter til foderbrug (fx restauranter, bagere og grøntforretninger), skal bekæmpe og forebygge salmonella i foder.

Foderhygiejneforordningen

Salmonella i foderblandinger skyldes typisk enten forurenede råvarer (fodermidler) eller krydsforurening under produktionen. De fodermidler, der oftest er forurenet med salmonella, er olieholdige fodermidler (fx sojakager/skrå, rapskager/skrå) og fiskemel.

37.5 Farligt foder - som følge af fund af salmonella

​Fodervirksomheder skal serotype alle salmonellabakterier fra foder- og miljøprøver med henblik på at vurdere farligheden af fundet. I vurderingen af, om fundet er farligt skal virksomheden som minimum tage hensyn til:

  • Serotype af den fundne salmonella,
  • hvilken dyreart foderet er tiltænkt, samt
  • omfanget af forureningen.

Fx kan fund af Salmonella Dublin i foder til kvæg eller fund af Salmonella Cholerasuis i foder til svin betyde, at foderet betragtes som farligt. Fund af salmonella i foder til høns, kyllinger eller kalkuner vil typisk betyde, at foderet betragtes som farligt. Virksomheden skal dog altid foretage en konkret vurdering.  Fødevarestyrelsen kan være behjælpelig med at få foretaget en vurdering af fundet. Se også afsnit 37.7 Særlige forhold for foder til høns, kyllinger og kalkuner.


Læs om tilbagetrækning og tilbagekald af foder som følge af fund af salmonella i afsnit 37.6 Tilbagetrækning/kald af foder – som følge af fund af salmonella.


37.6 Tilbagetrækning/-kald af farlig foder – som følge af fund af salmonella

Foder, der er vurderet farligt, skal trækkes tilbage fra markedet. Hvis foderet er nået ud til slutbrugeren (fx en landmand), skal virksomheden tilbagekalde foderet, så snart virksomheden formoder, at foderet kan være farligt. Virksomheden skal også informere Fødevarestyrelsen om, at foderet bliver trukket tilbage. Virksomheden skal som minimum informere Fødevarestyrelsen om følgende:

  • Omfang og tidspunkt for fundet.
  • I hvilket foder der er fund og hvilken serotype det drejer sig om.
  • Hvor meget der er udleveret af partiet og til hvem.
  • Hvad virksomheden har gjort, for at tilbagekalde foderet.

 

Se også afsnit 3. Fodervirksomheders og landbrugs ansvar.

Læs mere om, hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal agere i sager om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af foder i Tilbagetrækningsvejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk.

 

Hvis man besidder et parti foder, der er vurderet farligt, skal det som udgangspunkt destrueres. Fodervirksomheden kan dog få Fødevarestyrelsens accept af en anden løsning, fx at foderet bliver varmebehandlet ved minimum 81º C. Fødevarestyrelsen kan også i samarbejde med virksomheden træffe en beslutning om at sende foderet til varmebehandling på en anden virksomhed. Modtagervirksomheden skal være informeret om, at foderet indeholder salmonella og være indforstået med, at foderet skal varmebehandles. – Både når foderet er vurderet farligt, og når foderet ikke har en sund handelskvalitet og ikke må markedsføres.

 

Foderbekendtgørelsen, § 10

Markedsføringsforordningen (767/2007), artikel 4

Fødevareforordningen (178/2002), artikel 15 og 20

 

Læs om farligt foder som følge af fund af salmonella i afsnit 37.5 Farligt foder - som følge af fund af salmonella.