Gå til navigation Gå til hovedindhold

Kemiske forureninger og lignende:
33. Radioaktivitet i foder

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

33.1 Mere om radioaktivitet i foder

Den gældende forordning for importrestriktioner fra Japan kan findes på Fødevarestyrelses hjemmeside om import af foder (Importrestriktionslisten) eller i bekendtgørelsen om indførsel af foder med særlige restriktioner.


Importrestriktionslisten

Foderrestriktionsbekendtgørelsen


Udover de ovennævnte importrestriktioner for foder, fastsætter Euratom-forordningen generelle maksimalgrænseværdier for radioaktivitet. I Euratom-forordningen fremgår bestemmelser om hvad der skal gøres i tilfælde af nukleare ulykker og andre tilfælde med strålingsfare. Forordningen dækker både foder og fødevarer. I forordningen fremgår også de maksimalt tilladte niveauer af radioaktiv forurening af både foder og fødevarer.


Euratom-forordningen om radioaktivitet i fødevarer og foder


Se også:

46. Foder, der kræver forhåndsanmeldelse

Fødevarestyrelsens hjemmeside