Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fodertilsætningsstoffer:
32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer

Afgiftsforordningen giver mulighed for at foder der indeholder et for højt indhold af et uønsket stof, under visse betingelser kan afgiftes. Dette er fx relevant for afgiftning af foder med for højt indhold af dioxin. Fødevarestyrelsen skal godkende virksomheder, der udfører en afgiftningsproces. Inden en virksomhed kan godkendes til afgiftning skal virksomheden have vurderet og accepteret afgiftningsprocessen af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

For at EFSA kan foretage en vurdering skal virksomheden indsende information via Kommissionen med beskrivelse af afgiftningsprocessen inkl. procesdiagram og tegninger, udstyr og materialer der bruges i processen, virksomhedens HACCP procedure og affaldshåndtering. Desuden skal virksomheden indsende analyseresultater, der dokumenterer, at processen har den ønskede effektivitet og at foderet efter afgiftning overholder grænseværdier fastsat i 2002/32/EF.
Afgiftningsforordningen

    Relevante afsnit i dette kapitel

32.1 Generelt om afgiftningsforordningen

​Af afgiftningsforordningen fremgår hvilke kriterier, afgiftningsprocessen skal opfylde. Den dokumentation virksomheden skal kunne fremvise for EFSA er specifikt beskrevet i afgiftningsforordningens bilag.


Se mere: 

32.2 Afgiftningsprocesser

32.3 Krav til afgiftningsprocesser

32.4 Virksomheder, der udfører afgiftningsprocesser, skal være godkendte


Rensning eller afgiftning ved simple rensningsprocesser som almindelige raffineringsprocesser, rensning, sortering eller mekanisk udskillelse af forurenede stoffer eller visse dele af forurenet foder er ikke omfattet af forordningen. Disse processer er en del af den almindelige produktionsproces.


Tilsætning af tilsætningsstoffer, som undertrykker eller reducerer absorptionen af mykotoksiner, fremmer udskillelsen af mykotoksiner eller ændrer deres virkemåde og derved afbøder mykotoksinernes eventuelle skadelige virkninger på dyre- og folkesundheden, er heller ikke omfattet, da disse tilsætningsstoffer ikke ændrer indholdet af uønskede stoffer i foderet, og foderet ikke afgiftes ved anvendelsen af disse tilsætningsstoffer.


Bemærk, at forordningens sigte udelukkende er uønskede stoffer. Reglerne omfatter ikke processer til afgiftning for andre stoffer end gruppen af uønskede stoffer.


Afgiftningsforordningen