Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

32.3 Krav til afgiftningsprocesser

 

​For at en afgiftningsproces kan accepteres af EFSA, skal der fremvises dokumentation for at:

  • afgiftningsprocessen er effektiv
  • foderets egenskaber og type ikke påvirkes negativt af afgiftningen
  • det afgiftede foder lever op til kravene i direktivet om uønskede stoffer
  • den fjernede del af foderet bortskaffes på en sikker måde

Direktivet om uønskede stoffer


For kemiske og mikrobielle afgiftningsprocesser, skal der udover ovenstående fremvises dokumentation for at afgiftningsprocessen:

  • er irreversibel
  • udføres med fuldstændigt karakteriserede og acceptable kemiske stoffer eller mikrobiologisk agens
  • ikke resulterer i skadelige restkoncentrationer af det kemiske stof eller den mikrobiologiske agens
  • ikke resulterer i metabolitter af de forurenende stof, der udgør en risiko for dyre- eller folkesundheden eller for miljøet