Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Definitioner og begreber:
30. Uønskede stoffer i foder

Uønskede stoffer i foder er stoffer eller produkter, bortset fra sygdomsfremkaldende mikroorganismer, der forekommer i foder og kan udgøre en fare for dyrs og menneskers sundhed eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion negativt. De uønskede stoffer kan være naturligt forekommende og/eller menneskeskabte.

    Relevante afsnit i dette kapitel

30.3 Eksempler på uønskede stoffer

​Gruppen af uønskede stoffer omfatter mange forskellige stoffer. Overordnet set, er de uønskede stoffer kemiske forureninger, som kan forekomme i miljøet eller naturen, og derfor kan forekomme i foder. Det er ofte muligt at begrænse indholdet af uønskede stoffer i foderet ved fornuftigt valg af råvarer eller ved en særlig behandling af afgrøden eller foderet. Tungmetaller og naturligt forekommende stoffer som fx blåsyre og mykotoksinet (svampegiften) aflatoksin er eksempler på uønskede stoffer, som forekommer i naturen. Aflatoksin-mængden i foder kan typisk begrænses ved gode dyrkningsmetoder og ved at tørre afgrøden grundigt inden lagring. Et andet eksempel på uønskede stoffer er de "gamle" pesticider som fx DDT. Det har længe været forbudt at anvende disse "gamle" pesticider i EU og mange andre lande. Men rester fra tidligere brug af disse stoffer findes stadig i naturen/miljøet. Disse "gamle" pesticider hører - ligesom dioxiner og PCB'er - til gruppen af uønskede stoffer. Desuden omfatter gruppen visse planter og plantedele, de såkaldte skadelige botaniske urenheder.  Skadelige botaniske urenheder må ikke forekomme i foderet i målelig mængde. Endeligt hører også coccidiostatika til gruppen af uønskede stoffer, når det forekommer i foder, hvor det ikke må være.

Reglerne om uønskede stoffer fremgår af EU's direktiv om uønskede stoffer i foderstoffer og ændringsforordninger til direktivet. Direktivet om uønskede stoffer er implementeret i foderbekendtgørelsen. Ændringsforordningerne indeholder maksimalgrænseværdier for en række stoffer i foder, og har direkte virkning.

 

Direktivet om uønskede stoffer 

Foderbekendtgørelsen §§ 5 og 6

 

Se bilag 2 for den præcise definition af et uønsket stof.