Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

29.2 Hvilket genetisk modificeret foder må markedsføres og bruges?

 

​GMO'er til foderbrug, eller foder, der består af, indeholder eller er fremstillet af GMO'er, er positivlistereguleret. Det vil sige, at kun EU-godkendte produkter må importeres, fremstilles, markedsføres eller bruges.


GMO-forordningens artikel 16, stk. 2


EU håndhæver nultolerance for indhold af ikke-godkendt GM materiale i foder (og fødevarer), hvilket betyder, at en påvisning af selv små spormængder kan medføre, at det pågældende parti er ulovligt.


En godkendelse af en GMO vil oftest omfatte både fødevarer og foder samt anden industriel brug, fx til fremstilling af bio-brændstoffer.


Godkendelsen kan omfatte hele kæden fra fremstilling af frø til dyrkning og til fx fodring, men kan også være begrænset til fx foder (og fødevarer), der består af eller er fremstillet af GMO. Det sidste kan være aktuelt, hvis GMO'en ikke ønskes dyrket i EU, men skal importeres. De fleste af de godkendelser, der er givet indtil nu, omfatter ikke dyrkning.


En oversigt over alle de godkendte GMO'er til foder (og fødevarer) kan findes på Kommissionens hjemmeside i EUs register over GM fødevarer og foder.


Det fremgår af registeret, hvad de enkelte GMO'er er godkendt til, hvornår godkendelsen udløber og om en fornyelse af godkendelsen er i gang. Der er link til mere detaljerede oplysninger om godkendelsen, herunder et link til analysemetoden.


Registret omfatter også GMO'er, som er trukket ud af markedet, men som i en periode må findes i foder (og fødevarer) i små mængder.


Endvidere omfatter registret de ikke-godkendte GMO'er, der på foderområdet falder ind under LLP-forordningen (LLP = "low level presence"). Denne forordning stiller særlige krav til myndighedernes kontrol af foder med hensyn til GMO'er, der er under godkendelse i EU, eller hvis godkendelse er udløbet. For disse GMO'er skal indholdet af GM materiale i foder bestemmes med kvantitative analysemetoder. Påvisningen af GM materiale anses kun som sikker, hvis indholdet er over 0,1 %, i hvilket tilfælde foderet er ulovligt at markedsføre.


Visse typer af ikke-godkendte GMO'er kan midlertidigt være omfattet af særlige beredskabsforanstaltninger (importrestriktioner) for at undgå import af specifikke produkter med risiko for indhold af ikke-godkendt GM materiale. For tiden gælder dette for kinesiske risprodukter til fødevarer og foder.

Kommissionens afgørelse om risprodukter fra Kina

Foderrestriktionsbekendtgørelsens § 24