Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forblandinger og fodertilsætningsstoffer:
28. Mærkning af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger

I dette afsnit er omtalt,
- hvilke oplysninger om indhold af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og
        foderblandinger, som det er obligatorisk at angive i mærkningen,
- hvornår en angivelse er obligatorisk,
- tolerancer for deklarationen af mængden af tilsætningsstoffer og
- mulighederne for frivillig mærkning af et indhold af fodertilsætningsstoffer

28.6 Tolerancer for deklaration af fodertilsætningsstoffer i foderblandinger og fodermidler

I forbindelse med deklarationen af et indhold af et fodertilsætningsstof under overskriften "tilsætningsstoffer" eller "analytiske bestanddele" gælder følgende tolerancer for et konstateret indhold under det deklarerede indhold:

  • 10 % af det angivne indhold, hvis det angivne indhold er 1 000 enheder eller derover
  • 100 enheder, hvis det angivne indhold er under 1 000 enheder, men ikke under 500 enheder
  • 20 % af det angivne indhold, hvis det angivne indhold er under 500 enheder, men ikke under 1 enhed
  • 0,2 enheder, hvis det angivne indhold er under 1 enhed, men ikke under 0,5 enhed
  • 40 % af det angivne indhold, hvis det angivne indhold er under 0,5 enhed.

Dog gælder der ingen tolerance ud over et minimumsindhold fastsat i godkendelsen af stoffet.

For et konstateret indhold over det deklarerede accepteres en tolerance på op til 3 gange de angivne tolerancer ovenfor (a-e), dog gælder der ingen tolerance udover et maksimumsindhold fastsat i godkendelsen af stoffet.

Tolerancerne er fastsat enten som en absolut værdi fx 100 enheder eller som en relativ værdi fx 20 % af det angivne indhold afhængig af størrelsen af den deklarerede værdi.

Det er de samme tolerancer, der gælder for deklaration af den tilsatte mængde under "tilsætningsstoffer" som for deklaration af det totale indhold (naturligt + tilsat indhold) under "analytiske bestanddele".

I enkelte tilfælde, hvor det er et krav, at indholdet af et fodertilsætningsstof angives som den tilsatte mængde angives under overskriften "tilsætningsstoffer", kan et samtidigt naturligt højt indhold af samme stof fra et eller flere af de anvendte fodermidler medføre at den deklarerede mængde ikke overholder de ovenfor angivne tolerancer. Er der fx tale om stoffer omfattet af den funktionelle gruppe "vitaminer, provitaminer og kemiske veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning", kan det derfor være hensigtsmæssigt, at deklarere det totale indhold under overskriften "analytiske bestanddele" i stedet for den tilsatte mængde under "tilsætningsstoffer".

I tilfælde, hvor det ikke er tilladt at erstatte deklarationen af den tilsatte mængde under "tilsætningsstoffer" med en deklaration af det totale indhold under "analytiske bestanddele" er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det i helt særlige tilfælde ikke altid er muligt at deklarere indholdet i overensstemmelse med tolerancerne, såfremt der er et højt naturligt indhold af samme stof i et eller flere af de anvendte fodermidler. I sådanne særlige tilfælde er det Fødevarestyrelsens praksis, at der ikke sanktioneres for et overindhold af det deklarerede fodertilsætningsstof.  

Markedsføringsforordningen, bilag IV, del B