Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

28.4 Undtagelse for obligatorisk angivelse af mængden af det aktive stof i fodertilsætningsstoffet i fodermidler og foderblandinger

 

Hovedreglen er, at den tilsatte mængde af et fodertilsætningsstof skal angives i mærkningen.

Hovedreglen angiver også de øvrige oplysninger, som skal gives om de indgående fodertilsætningsstoffer.


Se mere i afsnit 28.3 Hovedregel for hvad den obligatoriske mærkning af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger omfatter.

 

I markedsføringsforordningen er der en undtagelse fra hovedreglen, når der er angivet et stof i kolonnen "Minimumsindhold/Maksimumsindhold" i godkendelsen af et fodertilsætningsstof.

I disse tilfælde skal angives den tilsatte mængde af dette stof i stedet for den tilsatte mængde af fodertilsætningsstoffet

Da der står "skal angives", er det en obligatorisk mærkning, der erstatter angivelse af den tilsatte mængde af fodertilsætningsstoffet.

Markedsføringsforordningen, bilag VI og VII, kapitel I, punkt 1, sidste afsnit

 

Eksempel på godkendelse af et fodertilsætningsstof, hvor det aktive stof i fodertilsætningsstoffet er angivet i kolonnen "Minimumsindhold/Maksimumsindhold" – kun et uddrag af teksten fra forordning 2016/1095:

I eksemplet er vist, hvor mærkningsoplysningerne kan findes i godkendelsesforordningen.