Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

28.12 Mærkning af foderlægemidler og mellemprodukter

 

​De specifikke krav til mærkning af foderlægemidler og mellemprodukter skal overholde bilag III i foderlægemiddelforordningen

Foderlægemiddelforordningens artikel 9

Desuden finder de særlige krav, der er fastsat i markedsføringsforordningen (EF) nr. 767/2009) for mærkning af fodermidler og foderblandinger, anvendelse på foderlægemidler og mellemprodukter.

Markedsføringsforordningens artikel 16 og 17.

Anvendes der beholdere i stedet for pakninger, for eksempel hvis foderlægemidler leveres i bulk, skal disse ledsages af et dokument, som overholder reglerne beskrevet ovenfor.

Se mere om de særlige mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger i

Tolerancer

De tilladte tolerancer for afvigelser mellem det på mærkningen angivne indhold af et virksomt stof i et foderlægemiddel eller et mellemprodukt og det indhold, der måles ved analyser som led i den offentlige kontrol i henhold til forordning (EU) 2017/625, skal være som følger:


Det betyder, at hvis man som virksomhed eksempelvis producerer et foderlægemiddel, der indeholder 600 mg (dvs. > 500 mg) virksomt stof pr. kg foderlægemiddel/mellemprodukt, så er det tilladte interval for analytisk målt indhold af det virksomme stof, i forbindelse med den offentlige kontrol, på 440 mg til 560 mg (± 10 %) virksomt stof pr. kg foderlægemiddel/mellemprodukt.

Foderlægemiddelforordningens bilag IV

Reklame

Reklame for foderlægemidler og mellemprodukter er forbudt, undtagen reklame der udelukkende er henvendt til dyrlæger. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 11 

Reklame henvendt til dyrlæger må ikke lede til en forkert anvendelse af foderlægemidlet. Foderlægemidler må ikke uddeles i reklameøjemed, undtagen som prøver i små mængder. Disse prøver skal være mærket med angivelse af, at det er prøver, som skal gives direkte til dyrlæger. 

Foderlægemidler, der indeholder antimikrobielle veterinærlægemidler, må ikke uddeles som prøver.