Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forblandinger:
27. Mærkning af fodertilsætningsstoffer og foderblandinger

 

27.3 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – zootekniske til-sætningsstoffer, coccidiostatika og histomonostatika

Ud over

skal mærkningen af fodertilsætningsstoffer

 • fra kategorierne zootekniske tilsætningsstoffer, coccidiostatika og histomonostatika,
 • eller forblandinger, der indeholder tilsætningsstoffer fra disse kategorier,

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:


Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra a


27.4 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – enzymer

Ud over

skal mærkningen af fodertilsætningsstoffer,

 • der er enzymer
 • eller er forblandinger med indhold tilsætningsstoffer, der er af enzymer,

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:

 • Holdbarhed ud fra fremstillingsdatoen / Sidste gyldighedsdato
  17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.
 • Brugsanvisning
 • Aktivstoffets navn jf. godkendelsen – se eksemplet nedenfor
 • Enzymnummeret i henhold til International Union of Biochemistry – se eksemplet nedenfor
 • Koncentrationen, dvs. enzymaktiviteten pr. gram eller ml – se eksemplet nedenfor  

Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra a og b


De oplysninger, der indgår i mærkningen, er markeret i eksemplet:

 


27.5 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – mikroorganismer

​Ud over

skal mærkningen af fodertilsætningsstoffer,

 • der er mikroorganismer,
 • eller er forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, der er mikroorganismer,

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:

 • Holdbarhed ud fra fremstillingsdatoen / Sidste gyldighedsdato
  Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.
 • Brugsanvisning
 • Mikroorganismens stammenummer – se eksemplet nedenfor
 • Antal mikroorganismer pr. gram (kolonidannende enheder/g) – se eksemplet nedenfor
  Selv om kolonneoverskriften i godkendelsesforordningen for tilsætningsstoffet angiver minimumsindholdet af mikroorganismer pr. kg fuldfoder, kræves det i mærkningen, at antallet af mikroorganismer angives pr. gram.

 

Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra c

 

 


27.6 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

Ud over

skal mærkningen af

 • tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber,
 • eller forblandinger, der indeholder tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:  

 

Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra d

 

Oplysningen, der indgår i mærkningen, er markeret:

 


27.7 Supplerende mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger – teknologiske tilsætningsstoffer og sensoriske tilsætningsstoffer undtagen aromastoffer

Ud over

skal mærkningen af

 • teknologiske tilsætningsstoffer og sensoriske tilsætningsstoffer undtagen aromastoffer,
 • eller forblandinger, der indeholder teknologiske tilsætningsstoffer og sensoriske tilsætningsstoffer undtagen aromastoffer

suppleres med følgende mærkningsoplysninger:

 • Indholdet af aktivstoffer

 

Mærkningsreglen står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 1, litra e

 


27.8 Mærkning af forblandinger med fodertilsætningsstoffer – aromastoffer

Ud over mærkningen af forblandinger


gælder følgende supplerende regler for mærkningen af forblandinger med fodertilsætningsstoffer, der er aromastoffer:  


27.10 Supplerende mærkningskrav til forblandinger, som indeholder fodertilsætningsstoffer, der er præparater

​De supplerende mærkningsregler gælder for forblandinger, der indeholder tilsætningsstoffer, som er

 1. teknologiske tilsætningsstoffer,
 2. sensoriske tilsætningsstoffer eller
 3. tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

og som indgår i præparater.


Se mere i afsnit 6.1 Tilsætningsstoffer kaldet præparater.


Følgende regler gælder for de stoffer eller produkter, der indgår i tilsætningsstoffer, der er præparater:

 • Teknologiske tilsætningsstoffer eller andre stoffer eller produkter,
  der indgår i tilsætningsstoffer, der består af præparater,
  må kun ændre de fysisk-kemiske egenskaber ved aktivstoffet i præparatet.
   
 • Der skal sikres fysisk-kemisk og biologisk forenelighed mellem præparatets bestanddele under hensyn til de tilsigtede virkninger.
   
 • De indgående teknologiske tilsætningsstoffer eller andre stoffer eller produkter, der indgår i tilsætningsstoffer, skal anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er fastsat ved godkendelsen af disse stoffer, når der er fastsat sådanne betingelser.


Reglerne står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag IV, punkt 5


De supplerende mærkningsregler for forblandinger, som indeholder fodertilsætningsstoffer, der er præparater, står i fodertilsætningsstofforordningen. Mærkningsoplysninger, der skal stå på præparatets emballage eller beholdere.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag III, punkt 2, litra b


Når det er relevant skal angives, at

 • forblandingen indeholder teknologiske tilsætningsstoffer,
  som indgår i tilsætningsstofpræparater,
  og som er fastsat maksimumindhold i godkendelsen af disse tilsætningsstoffer.
   

Når køberen eller brugeren af forblandingen anmoder om det, skal følgende oplysninger gives om de teknologiske tilsætningsstoffer, som indgår i tilsætningsstofpræparater, og som der er fastsat maksimumindhold i godkendelsen af disse tilsætningsstoffer:

 • oplysninger om det specifikke navn for de teknologiske tilsætningsstoffer,
 • identifikationsnummeret for stofferne og
 • en angivelse af niveauet af de teknologiske tilsætningsstoffer
   

Med hensyn til specifikke navne og identifikationsnumre:

Se mere i afsnit 27.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer.