Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

27.2 Mærkning af forblandinger

 

Generelle regler for pakning og mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger er beskrevet i følgende afsnit:


Forblandinger skal mærkes med følgende oplysninger fra fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 4

 

  • Angivelse af holdbarhed
    På en forblanding må kun angives én dato for mindste holdbarhed.
    Denne dato skal fastsættes ud fra holdbarheden for hver enkelt bestanddel i forblandingen.
    Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.

 

Øvrige mærkningskrav omfatter mærkning af forblandinger med en række obligatoriske oplysninger, som fodertilsætningsstoffer også skal mærkes med. Mærkningsreglerne står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a


I sidste afsnit heri er præciseret, hvornår mærkningskravene gælder for det enkelte fodertilsætningsstof, henholdsvis hvornår mærkningskravene gælder for selve forblandingen.


Nedenfor er vist et eksempel en godkendelse af et fodertilsætningsstof. Oplysningerne heri er brugt som eksempler på, hvad den obligatoriske mærkning omfatter. De oplysninger, der indgår i mærkningen, er markeret.

 

a)      I henhold til godkendelsen af de indgående fodertilsætningsstoffer i forblandingen:

Navnet på den funktionelle gruppe i henhold til godkendelsen af fodertilsætningsstoffet.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a

Se mere i afsnit 5.3 Kategorier af fodertilsætningsstoffer.
Heri er funktionelle grupper omtalt.


I eksemplet er den funktionelle gruppe "Forbindelser af sporstoffer".
I eksemplet angives den funktionelle gruppe lige over kolonnerne med godkendelsen.


Efter navnet på den funktionelle gruppe skal angives fodertilsætningsstoffets specifikke navn, dvs. det navn, som stoffet har i forordningen, hvor fodertilsætningsstoffet er godkendt.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a


I eksemplet står tilsætningsstoffets specifikke navn i den tredje kolonne fra venstre.
I eksemplet er navnet "Zinkacetat-dihydrat".


b)      Den mærkningsansvarliges navn eller firmanavn plus adresse eller hjemsted.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a
Dette krav gælder kun for mærkningen af selve forblandingen. Der skal ikke angives navn osv., for det enkelte fodertilsætningsstof i forblandingen.


Se mere i afsnit 21.3 Ansvar for mærkning af foder.
Her kan man læses mere om, hvem den mærkningsansvarlig er. Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, vejnummer og postnummer og by. En webadresse er ikke tilstrækkelig.


c)      Angivelse af mængden af fodertilsætningsstoffet
For flydende forblandinger enten nettorumfang eller nettovægt.
Nettovægt for øvrige forblandinger.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra c


d)     Virksomhedens godkendelsesnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra d
Foderhygiejneforordningen
Dette krav gælder kun for mærkningen af selve forblandingen. Der skal ikke angives godkendelsesnummer for det enkelte fodertilsætningsstof i forblandingen.


e)      Brugsanvisning, sikkerhedsforskrifter og dyrearter
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra e


Der skal angives en brugsanvisning for forblandingen.


Sikkerhedsforskrifter skal angives for det enkelte fodertilsætningsstof, der indgår i forblandingen, hvis der er angivet sikkerhedsforskrifter i godkendelsen af det enkelte fodertilsætningsstof, og det fremgår, at disse sikkerhedsforskrifter skal angives i mærkningen af forblandinger.


De dyrearter, som forblandingen skal anvendes til, skal angives.


f)       Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra f


Identifikationsnummeret står i den venstre kolonne.
I eksemplet er identifikationsnummeret "3b601".


g)      Partiets batchnummer og fremstillingsdato.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra g
Dette krav gælder kun for mærkningen af selve forblandingen. Der skal ikke angives batchnummer og fremstillingsdato i mærkningen af det enkelte fodertilsætningsstof i forblandingen.