Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

27.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer

 

Generelle regler for pakning og mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger er beskrevet i følgende afsnit:

Fodertilsætningsstoffer skal mærkes med en række obligatoriske oplysninger. Mærkningsreglerne står i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a til g

Se mere i afsnit 5.1 Hvad er et fodertilsætningsstof.

 

Nedenfor er vist et eksempel på en godkendelse af et fodertilsætningsstof. Oplysningerne heri er brugt som eksempler på, hvad den obligatoriske mærkning omfatter. De oplysninger, der indgår i mærkningen, er markeret.

a)      Navnet på den funktionelle gruppe i henhold til godkendelsen af                                              fodertilsætningsstoffet

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a
Se mere i afsnit 5.3 Kategorier af fodertilsætningsstoffer.
Heri er omtalt funktionelle grupper.

I eksemplet er den funktionelle gruppe "Forbindelser af sporstoffer".
I eksemplet angives den funktionelle gruppe lige over kolonnerne med godkendelsen.

Efter navnet på den funktionelle gruppe skal angives fodertilsætningsstoffets specifikke navn, dvs. det navn, som stoffet har ifølge forordningen, hvor fodertilsætningsstoffet er godkendt.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a

I eksemplet står tilsætningsstoffets specifikke navn i den tredje kolonne fra venstre.
I eksemplet er navnet "Zinkacetat-dihydrat".

For fodertilsætningsstoffet vitamin E 3a700 kan det specifikke navn dog angives på flere måder jf. angivelsen af tilsætningsstoffet i godkendelsen af stoffet:

"Vitamin E" eller "all-rac-alpha-tocopheryl acetate",

"Vitamin E" eller "RRR-alpha-tocopherylacetat"eller

"Vitamin E" eller "RRR-alpha-tocopherol".

 

Deklareres det samlede indhold (naturligt + tilsat) på en foderblanding under overskriften  "analytiske bestanddele" under det specifikke navn "vitamin E", kan dette således omfatte vitamin E både som fri alkoholform og som bundet acetatform.

Det kan gøre det svært at sammenligne indholdet af vitamin E med indholdet i andre produkter. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at man mærker med  "all-rac-alpha tocoferylacetat", "RRR-alpha-tocopherylacetat", "RRR-alpha-tocopherol"  i stedet for "vitamin E", således at man undgår forvirring.  Såfremt et samlet indhold (naturligt + tilsat) deklareres under det specifikke navn "vitamin E", skal der ved kontrol kunne redegøres for, i hvilken form stoffet er tilsat.

b)      Den mærkningsansvarliges navn eller firmanavn plus adresse eller hjemsted.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra b

Se mere i afsnit 21.3 Ansvar for mærkning af foder.
Heri kan man læse mere om, hvem der er mærkningsansvarlig. Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, vejnummer og postnummer og by. En webadresse er ikke tilstrækkelig.

 

c)      Angivelse af mængden af fodertilsætningsstoffet
For flydende tilsætningsstoffer enten nettorumfang eller nettovægt.
Nettovægt for øvrige tilsætningsstoffer.
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra c

 

d)      Virksomhedens godkendelsesnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra d
Foderhygiejneforordningen

Se mere i afsnit 86.2 Hvad er godkendelsesnummer?.

 

e)      Brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter for anvendelsen og særlige krav, fx dyrearter og
-kategorier

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra e

 • Sikkerhedsforskrifterne står i den næstsidste kolonne.

  I eksemplet er der disse sikkerhedsforskrifter:
 1. "Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding."
 2. "For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal fodervirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med de fornødne personlige værnemidler"

 

 • De dyrearter, som stoffet er godkendt til, står i den femte kolonne fra venstre.

  I eksemplet er stoffet godkendt til "Alle dyrearter".
  I den tredjesidste kolonne er angivet maksimumindholdet af grundstoffet zink, som er det aktive stof i zinkacetat-dihydrat. Maksimum i mg pr. kg fuldfoder til forskellige dyrearter (dette fremgår af overskriften til kolonnen):
  • Hunde og katte: 200 (i alt)
  • Laksefisk og mælkeerstatninger til kalve: 180 (i alt)
  • Smågrise, søer, kaniner og alle fisk undtagen laksefisk: 150 (i alt)
  • Andre arter og kategorier: 120 (i alt)

 

f)       Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra f

Identifikationsnummeret står i den venstre kolonne.
I eksemplet er identifikationsnummeret "3b601".

 

g)      Partiets batchnummer og fremstillingsdato
Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 16, stk. 1, litra g