Gå til navigation Gå til hovedindhold

26. Frivillig mærkning

​​​​​Ud over de obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen, giver forordningen også mulighed for frivillig mærkning af foder.

​ Reglerne for frivillig mærkning er omtalt i dette afsnit.

26.1 Frivillig mærkning af fodermidler og foderblandinger

En frivillig mærkning med oplysninger for fodermidler og foderblandinger skal overholde de generelle principper for mærkning i markedsføringsforordningen. Derudover kan den frivillige mærkning være omfattet af yderligere betingelser, jf. EF-kodekserne for god mærkningspraksis. 

Foderbranchen står for udviklingen af EF-kodekserne for god mærkningspraksis: 

  • Én for foder til selskabsdyr
  • Én for foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og som kan indeholde et afsnit om foderblandinger til pelsdyr.

Det bemærkes, at mærkningen af foder skal omfatte de obligatoriske mærkningsoplysninger, og at den kan omfatte frivillige mærkningsoplysninger. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 11-22 og artikel 25

Se mere i afsnit:

Obligatoriske mærkningsoplysninger:
22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen"
22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen"
22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til "Basismærkningen"
23.1 Mærkning af diætetisk foder – supplement til mærkningen af fodermidler eller foderblandinger
24.1 Mærkning af foder til selskabsdyr – supplement til mærkningen af fodermidler, foderblandinger eller diætetisk foder.
25.1 Mærkning af forurenet foder.​​


Generelle principper for mærkning:
21.2 Hvem den mærkningsansvarlige er
21.3 Ansvar for mærkning af foder
21.4 Mærkningsansvar ved distribution og detailsalg af foder
21.5 Principper for mærkning og præsentation – Vildledning
21.6 Mærkningssprog
21.7 Hvordan mærkningsoplysningerne skal stå
21.8 Hvordan foderets indhold skal angives i mærkningen
21.9 Anprisning af foder – hvad der må fremhæves
21. Markedsføringsforordningen (foedevarestyrelsen.dk)
21.10 Anprisning af foder – sygdomsanprisninger er ikke tilladt
21.11 Dokumentation for anprisninger
21.15 Mærkning i et ledsagedokument
21.16 Mærkning ved fjernkommunikationssalg

Ændret 9. marts 2023