Gå til navigation Gå til hovedindhold


26. Frivillig mærkning

​​​​​Ud over de obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen, giver forordningen også mulighed for frivillig mærkning af foder. Reglerne for frivillig mærkning er omtalt i dette afsnit.

26.1 Frivillig mærkning af fodermidler og foderblandinger

​​​I markedsføringsforordningen er frivillig mærkning kortfattet omtalt.


Af reglerne fremgår det, at den frivillige mærkning kan være omfattet af yderligere betingelser, jf. EF-kodekserne for god mærkningspraksis.

Markedsføringsforordningen, artikel 22

EF-kodekserne for god mærkningspraksis er omtalt i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 25

Foderbranchen står for udviklingen af kodekserne:

  • Én for foder til selskabsdyr
  • Én for foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og som kan indeholde et afsnit om foderblandinger til pelsdyr.


Mærkning af foder skal omfatte den obligatoriske mærkning, og den må omfatte frivillig mærkning.


De obligatoriske mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger står i markedsføringsforordningen, og foderet skal mærkes med de relevante mærkningsoplysninger herfra.

Markedsføringsforordningen, artikel 15-21


Se mere:

22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen"

22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen"

22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til "Basismærkningen"

23.1 Mærkning af diætetisk foder – supplement til mærkningen af fodermidler eller foderblandinger

24.1 Mærkning af foder til selskabsdyr – supplement til mærkningen af fodermidler, foderblandinger eller diætetisk foder.

25.1 Mærkning af forurenet foder

Ud over de obligatoriske mærkningsoplysninger mærkningen af fodermidler og foderblandinger også indeholde frivillige mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger, forudsat at disse oplysninger overholder de generelle principper i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 11-14 

Se mere:

21.2 Hvem den mærkningsansvarlige er

21.3 Ansvar for mærkning af foder

21.4 Mærkningsansvar ved distribution og detailsalg af foder

21.5 Principper for mærkning og præsentation – Vildledning

21.6 Mærkningssprog

21.7 Hvordan mærkningsoplysningerne skal stå

21.8 Hvordan foderets indhold skal angives i mærkningen

21.9 Anprisning af foder – hvad der må fremhæves

21.10 Anprisning af foder – sygdomsanprisninger er ikke tilladt

21.11 Dokumentation for anprisninger

21.15 Mærkning i et ledsagedokument

21.16 Mærkning ved fjernkommunikationssalg​