Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Afgiftning og rensning:
25. Mærkning af forurenet foder

Reglerne om mærkning af foder, der ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen er beskrevet i følgende afsnit:

    Relevante afsnit i dette kapitel

25.2 Afgiftning eller rensning af forurenet foder

Reglerne om afgiftning eller rensning af foder bygger på en kombination af regler i både foderbekendtgørelsen, direktivet om uønskede stoffer og afgiftningsforordningen. Disse regler danner baggrund for reglerne om rensning eller afgiftning af foder:


Efter en regel i foderbekendtgørelsen må foder ikke indføres fra tredjeland, markedsføres eller anvendes til foder, hvis foderets indhold af uønskede stoffer er højere end grænseværdierne, der er fastsat i bilag I til direktivet om uønskede stoffer.

Efter reglen i foderbekendtgørelsen er det forbudt at fortynde et forurenet foder og herefter bruge blandingen som foder. Derimod giver reglen mulighed for at afgifte eller rense forurenet foder, så det kan undgås, at fodermidler med indhold af uønskede stoffer over de fastsatte grænseværdier skal kasseres.

Foderbekendtgørelsen, § 5

Direktivet om uønskede stoffer, bilag I


Betingelserne for rensning af forurenet foder er, at det forurenede foder er mærket med, at det skal renses, og det skal fremgå, at foderet kun kan anvendes som foder efter passende rensning.

Se mere i afsnit 25.1 Mærkning af forurenet foder.

Heri er gjort rede for mærkning af forurenet foder, der skal renses.


Betingelserne for afgiftning af forurenet foder er, at det forurenede foder skal være mærket med, at det skal afgiftes, og det skal fremgå, at foderet kun kan anvendes som foder efter afgiftning i godkendte virksomheder.

Se mere i afsnit 25.1 Mærkning af forurenet foder.

Heri er gjort rede for mærkning af foder, der skal afgiftes.


Til afgiftningen af foderet kan der anvendes en afgiftningsproces, hvorigennem det uønskede stof med vilje fjernes fra det forurenede foder, forudsat afgiftningen sker efter reglerne i afgiftningsforordningen.

Afgiftningsforordningen

Se mere i afsnit 32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer.


Virksomheder, der afgifter forurenet foder, skal være godkendt hertil efter, i foderhygiejneforordningen

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, nr. 2, eller nr. 3

Se mere i afsnit 83.6 Godkendelse til afgiftning af foder.