Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyrearter:
24. Mærkning af foder til selskabsdyr

Markedsføringsforordningen omfatter supplerende mærkningsregler, der gælder for mærkning af foder til selskabsdyr. Reglerne er beskrevet i følgende afsnit:

24.1 Mærkning af foder til selskabsdyr – supplement til mærkningen af fodermidler, foderblandinger eller diætetisk foder

Mærkningskravene for foder til selskabsdyr står i markedsføringsforordningen. Her er tale om mærkning, der supplerer mærkningen af fodermidler eller foderblandinger, og eventuelt mærkning som diætetisk foder.

Markedsføringsforordningen, artikel 19


Det vil sige, at foder til selskabsdyr skal mærkes med disse obligatoriske mærkningsoplysninger:


Herunder er mærkningskravene for foder til selskabsdyr markeret i den illustrede oversigt over de obligatoriske mærkningsregler:

 

De supplerende mærkningsoplysninger for foder til selskabsdyr omfatter følgende mærkningskrav:


I mærkningen af foder til selskabsdyr skal være angivet et frikaldsnummer eller tilsvarende kontaktmulighed, fx en e-mailadresse, så køberen af foderet kan søge oplysninger om indholdet i foderet, hvis disse oplysninger ikke fremgår af mærkningen.


Det drejer sig om disse oplysninger:

 • Indhold af fodermidler, når fodermidlerne er angivet i kategorier.
  Se mere i afsnit 22.9 Kategorimærkning af fodermidlerne i en foderblanding.

  Under udtrykket "Sammensætning" skal indholdet af fodermidler i foderblandingen angives, men ved kategorimærkningen får man ikke information om de enkelte fodermidler, men kun om de kategorier, som fodermidlerne tilhører.
  Med frikaldsnummeret kan man få oplysning om fodermidlerne, der indgår i foderblandingen.
 • Indholdet af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger.

  Under udtrykket "Tilsætningsstoffer" skal indholdet af en række tilsætningsstoffer angives, mens andre af tilsætningsstofferne enten kun skal angives med navnet på den funktionelle gruppe, som stoffet tilhører, eller slet ikke angives.
  Se afsnit 28.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger.
  Med frikaldsnummeret kan man få oplysning om disse fodertilsætningsstoffer, der indgår i fodermidlet eller foderblandingen.


24.2 Mærkning af analytiske bestanddele i foderblandinger til selskabsdyr

Hovedreglen er, at indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger til selskabsdyr skal angives på samme måde som for alle andre dyrearter.

Se mere i afsnit 22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger.


Som en undtagelse herfra tillader markedsføringsforordningen en række alternative udtryk i mærkningen til selskabsdyr.

Markedsføringsforordningen, bilag II, punkt 5


Følgende udtryk er tilladt:

 • "protein" i stedet for "råprotein".
 • "fedtindhold" i stedet for "råfedt"
 • "forbrændt rest" eller "uorganisk stof" i stedet for "råaske"


24.3 Undtagelse fra mærkningsreglerne for foder til selskabsdyr

I mærkningen af foder til selskabsdyr, hvor pakningen indeholder flere beholdere, behøver en række af mærkningsoplysninger kun at stå på pakningen og ikke på den enkelte beholder i pakningen. Denne undtagelse står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 7


Undtagelsen gælder både for fodermidler og foderblandinger, og pakningerne må højst indeholde 10 kg foder.


Oversigten herunder viser, at der skal angives flere mærkningsoplysninger på beholderne med fodermidler end på beholderne med foderblandinger. Baggrunden er, at undtagelsen er formuleret forskelligt for foderblandinger og fodermidler:

 • For foderblandinger er nævnt, hvilke mærkningsregler der er omfattet af undtagelsen.
 • For fodermidler er ikke nævnt nogen mærkningsregler, der er omfattet af undtagelsen.


For foderblandinger kan følgende mærkningsoplysninger nøjes med at stå på pakningen:

 • Navn og adresse på den mærkningsansvarlige
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Indholdet af fodertilsætningsstoffer under overskriften "Tilsætningsstoffer"
 • Vandindhold
 • Brugsanvisningen for foderblandingen
 • Angivelse af hvem producenten er, hvis denne ikke er mærkningsansvarlig
 • De obligatoriske angivelser / De analytiske bestanddele
 • Indholdet af fodermidler under overskriften "Sammensætning"


Derimod skal følgende mærkningsoplysninger både stå på pakningen og på de enkelte beholdere i pakningen:

 • Fodertypen
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Dyreart / Dyrekategori
 • Datoen for mindste holdbarhed


Undtagelsen ovenfor er undtagelser fra reglerne, der er beskrevet i disse afsnit:

Se mere i afsnit 22. 3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til "Basismærkningen".


For fodermidler kan følgende mærkningsoplysninger nøjes med at stå på pakningen:

Navn og adresse på den mærkningsansvarlige

 • Virksomhedens godkendelsesnummer
 • Listen over indholdet af fodertilsætningsstoffer under overskriften "Tilsætningsstoffer"
 • Vandindhold


Derimod skal følgende mærkningsoplysninger både stå på pakningen og på de enkelte beholdere i pakningen:

 • Fodertypen
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Fodermidlets navn
 • Obligatoriske angivelser for fodermidlet


Desuden skal følgende mærkningsoplysninger om indhold af fodertilsætningsstoffer både stå på pakningen og på de enkelte beholdere i pakningen, hvis fodermidlet indeholder fodertilsætningsstoffer og disse oplysninger kræves angivet i mærkningen:

 • Dyreart eller dyrekategori
 • Brugsanvisning
 • Datoen for mindste holdbarhed


Undtagelsen ovenfor er undtagelser fra reglerne, der er beskrevet i disse afsnit:

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen".