Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foderblandinger:
24. Mærkning af foder til selskabsdyr

Markedsføringsforordningen omfatter supplerende mærkningsregler, der gælder for mærkning af foder til selskabsdyr. Reglerne er beskrevet i følgende afsnit:

24.1 Mærkning af foder til selskabsdyr – supplement til mærkningen af fodermidler, foderblandinger eller diætetisk foder

Mærkningskravene for foder til selskabsdyr står i markedsføringsforordningen. Her er tale om mærkning, der supplerer mærkningen af fodermidler eller foderblandinger, og eventuelt mærkning som diætetisk foder.

Markedsføringsforordningen, artikel 19


Det vil sige, at foder til selskabsdyr skal mærkes med disse obligatoriske mærkningsoplysninger:


Herunder er mærkningskravene for foder til selskabsdyr markeret i den illustrede oversigt over de obligatoriske mærkningsregler:

 

De supplerende mærkningsoplysninger for foder til selskabsdyr omfatter følgende mærkningskrav:


I mærkningen af foder til selskabsdyr skal være angivet et frikaldsnummer eller tilsvarende kontaktmulighed, fx en e-mailadresse, så køberen af foderet kan søge oplysninger om indholdet i foderet, hvis disse oplysninger ikke fremgår af mærkningen.


Det drejer sig om disse oplysninger:

 • Indhold af fodermidler, når fodermidlerne er angivet i kategorier.
  Se mere i afsnit 22.9 Kategorimærkning af fodermidlerne i en foderblanding.

  Under udtrykket "Sammensætning" skal indholdet af fodermidler i foderblandingen angives, men ved kategorimærkningen får man ikke information om de enkelte fodermidler, men kun om de kategorier, som fodermidlerne tilhører.
  Med frikaldsnummeret kan man få oplysning om fodermidlerne, der indgår i foderblandingen.
 • Indholdet af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger.

  Under udtrykket "Tilsætningsstoffer" skal indholdet af en række tilsætningsstoffer angives, mens andre af tilsætningsstofferne enten kun skal angives med navnet på den funktionelle gruppe, som stoffet tilhører, eller slet ikke angives.
  Se afsnit 28.1 Mærkning af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger.
  Med frikaldsnummeret kan man få oplysning om disse fodertilsætningsstoffer, der indgår i fodermidlet eller foderblandingen.