Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foder og fodertyper:
23. Oversigt over mærkningsregler for diætetisk foder

Diætetisk foder skal opfylde ernæringsbehov hos dyr med ernæringsmæssige forstyrrelser. Mærkningsreglerne for dette foder er beskrevet i følgende afsnit:

23.1 Mærkning af diætetisk foder – supplement til mærkningen af fodermidler eller foderblandinger

Mærkningskravene for diætetisk foder/foder med særlige ernæringsformål står i markedsføringsforordningen. Her er tale om mærkning, der supplerer mærkningen af fodermidler eller foderblandinger, fordi diætetisk foder enten kan være diætetiske fodermidler eller diætetiske foderblandinger.

Markedsføringsforordningen, artikel 18


Det vil sige, at diætetisk foder skal mærkes med disse obligatoriske mærkningsoplysninger:

 
Herunder er mærkningskravene for diætetisk foder markeret i den illustrede oversigt over de obligatoriske mærkningsregler:

 

De supplerende mærkningsoplysninger for det diætetiske foderstår i markedsføringsforordningen og omfatter følgende mærkningskrav:

Markedsføringsforordningen, artikel 18, litra a


Fodertypen skal angives, og den skal være, suppleret med udtrykket "diætetisk". Fodertyperne er beskrevet i "Basismærkningen".


Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".


Der skal vælges den af følgende fodertyper, der er relevant for det diætetiske foder:

 • Diætetisk fodermiddel
 • Diætetisk fuldfoder
  • Eller diætetisk mælkeerstatning som fuldfoder
 • Diætetisk tilskudsfoder
  • Eller diætetisk mælkeerstatning som tilskudsfoder eller
  • Diætetisk mineralsk foder


Anvendelsesformålet for det diætetiske foder skal angives, og formålene står i listen over anvendelsesområder for diætetisk foder.

Se mere i afsnit 23.2 Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder.


Det diætetiske foder skal have de ernæringsmæssige egenskaber, der fremgår af listen. I mærkningen skal angives oplysningerne fra kolonne 1-6 for anvendelsesformålet, og alle kravene i disse kolonner skal være opfyldt for at foderet kan markedsføres som  et diætetisk foder.

Markedsføringsforordningen, artikel 9 og artikel 18, litra b


Anvendelsesformålet står i foderbekendtgørelsen, der implementerer direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål:

Foderbekendtgørelsen, bilag 1

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del B


Listen over ernæringsformål er en positivliste for diætetisk foder, og derfor er andre anvendelsesformål ikke er tilladt.

Markedsføringsforordningen, artikel 9


Den obligatoriske mærkning af diætetisk foder omfatter også en anbefaling om at konsultere en ernæringsekspert eller en dyrlæge inden anvendelse af det diætetiske foder eller inden forlængelse af perioden, hvor det diætetiske foder anvendes.

Markedsføringsforordningen, artikel 9 og artikel 18, litra c


23.2 Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder

Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder står i foderbekendtgørelsen, der implementerer direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

Alle tilladte anvendelsesområder fremgår af foderbekendtgørelsen, samt af den konsoliderede udgave af direktivet. Det gælder både anvendelsesområder, der er optaget i listen før og efter 2010.

 

Foderbekendtgørelsen, bilag 1

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del B

 

Det er forklaret i foderbekendtgørelsen og i direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, hvordan listen over anvendelsesformål skal bruges. Deri er givet forklaringer til brugen af kolonnerne 1, 2 og 4.

Foderbekendtgørelsen, bilag 1

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A

 

Listen over anvendelsesområder indeholder følgende information om det diætetiske foder. Se også eksemplet nedenfor:

 

Kolonne (1) Særligt ernæringsformål

Se mere i afsnit 23.4 Hvordan man bruger listen over anvendelsesformål for diætetisk foder.

 

Kolonne (2) Væsentlige ernæringsegenskaber

Se mere i afsnit 23.4 Hvordan man bruger listen over anvendelsesformål for diætetisk foder.

 

Kolonne (3) Dyreart eller -kategori


Kolonne (4) Mærkningsoplysninger.

Se mere i afsnit 23.4 Hvordan man bruger listen over anvendelsesformål for diætetisk foder.

Mærkningsoplysningerne vedrørende obligatoriske angivelser og tilsætningsstoffer skal være kvantitative.

 

Kolonne (5) Anbefalet brugsperiode

Brugsperiode er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt, men der kan anføres mere præcise brugsperioder inden for de fastsatte grænser.

 

Kolonne (6) Andre bestemmelser


I brugsanvisningen for diætetisk tilskudsfoder skal angives, hvordan den daglige ration af foderet skal doseres. Dette står i foderbekendtgørelsen og i direktivet om anvendelsesområder.

Foderbekendtgørelsen, bilag 1, nr. 10

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A, punkt 9


Se mere i afsnit 17.2 Hvad daglig ration er.


23.3 Diætetisk tilskudsfoder med højt indhold af fodertilsætningsstoffer

I markedsføringsforordningen er sat grænser for, hvor høj koncentrationen af et fodertilsætningsstof må være i fodermidler og tilskudsfoder. Indhold må ikke være mere end 100 gange større end den koncentration, der er fastsat for tilsætningsstoffet i fuldfoder. For fodertilsætningsstoffer i kategorien "coccidiostatika og histomonostatika" er fastsat grænsen 5 gange den koncentration, der er fastsat for tilsætningsstoffet i fuldfoder.

Markedsføringsforordningen, artikel 8, stk. 1


Men markedsføringsforordningen giver mulighed for overskridelse af det tilladte størsteindhold, når foderet er et diætetisk tilskudsfoder med højt indhold af fodertilsætningsstoffer.

Markedsføringsforordningen, artikel 8, stk. 2

Se mere i afsnit 21.17 Størsteindhold af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og tilskudsfoder – "100 gange reglen".


Disse grænser må overskrides, når:

 
I direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål er fastsat regler om koncentreret diætetisk foder, der markedsføres i form af bolus.

 

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A, punkt 10, i)

Foderbekendtgørelsen, bilag 1, nr. 11


 • Når et diætetisk fodermiddel eller et diætetisk tilskudsfoder markedsføres i form af en bolus, som er beregnet til individuel indgivelse gennem munden ved tvangsfodring, anbefales det, at dette foder indgives af en dyrlæge eller en anden kompetent person.
 • Når der er fastsat maksimumindhold i fuldfoder for tilsætningsstoffer, der indgår i bolusen, skal mærkningen oplyse om maksimumperioden for afgivelse af tilsætningsstofferne og om den dagligt afgivne mængde af stofferne.  
 • Lederen af fodervirksomheden, der markedsfører en bolus, skal kunne dokumentere, at det daglige niveau af tilsætningsstoffer i fordøjelseskanalen ikke overskrider tilsætningsstoffets maksimumsindhold, som fastsat pr. kg fuldfoder, under hele fodringsperioden (langsom afgivelsesvirkning). ​