Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

23.3 Diætetisk tilskudsfoder med højt indhold af fodertilsætningsstoffer

 

I markedsføringsforordningen er sat grænser for, hvor høj koncentrationen af et fodertilsætningsstof må være i fodermidler og tilskudsfoder. Indhold må ikke være mere end 100 gange større end den koncentration, der er fastsat for tilsætningsstoffet i fuldfoder. For fodertilsætningsstoffer i kategorien "coccidiostatika og histomonostatika" er fastsat grænsen 5 gange den koncentration, der er fastsat for tilsætningsstoffet i fuldfoder.

Markedsføringsforordningen, artikel 8, stk. 1


Men markedsføringsforordningen giver mulighed for overskridelse af det tilladte størsteindhold, når foderet er et diætetisk tilskudsfoder med højt indhold af fodertilsætningsstoffer.

Markedsføringsforordningen, artikel 8, stk. 2

Se mere i afsnit 21.17 Størsteindhold af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og tilskudsfoder – "100 gange reglen".


Disse grænser må overskrides, når:

 
I direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål er fastsat regler om koncentreret diætetisk foder, der markedsføres i form af bolus.

 

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A, punkt 10, i)

Foderbekendtgørelsen, bilag 1, nr. 11


  • Når et diætetisk fodermiddel eller et diætetisk tilskudsfoder markedsføres i form af en bolus, som er beregnet til individuel indgivelse gennem munden ved tvangsfodring, anbefales det, at dette foder indgives af en dyrlæge eller en anden kompetent person.
  • Når der er fastsat maksimumindhold i fuldfoder for tilsætningsstoffer, der indgår i bolusen, skal mærkningen oplyse om maksimumperioden for afgivelse af tilsætningsstofferne og om den dagligt afgivne mængde af stofferne.  
  • Lederen af fodervirksomheden, der markedsfører en bolus, skal kunne dokumentere, at det daglige niveau af tilsætningsstoffer i fordøjelseskanalen ikke overskrider tilsætningsstoffets maksimumsindhold, som fastsat pr. kg fuldfoder, under hele fodringsperioden (langsom afgivelsesvirkning). ​