Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

23.2 Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder

 

Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder står i foderbekendtgørelsen, der implementerer direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

Alle tilladte anvendelsesområder fremgår af foderbekendtgørelsen, samt af den konsoliderede udgave af direktivet. Det gælder både anvendelsesområder, der er optaget i listen før og efter 2010.

 

Foderbekendtgørelsen, bilag 1

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del B

 

Det er forklaret i foderbekendtgørelsen og i direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, hvordan listen over anvendelsesformål skal bruges. Deri er givet forklaringer til brugen af kolonnerne 1, 2 og 4.

Foderbekendtgørelsen, bilag 1

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A

 

Listen over anvendelsesområder indeholder følgende information om det diætetiske foder. Se også eksemplet nedenfor:

 

Kolonne (1) Særligt ernæringsformål

Se mere i afsnit 23.4 Hvordan man bruger listen over anvendelsesformål for diætetisk foder.

 

Kolonne (2) Væsentlige ernæringsegenskaber

Se mere i afsnit 23.4 Hvordan man bruger listen over anvendelsesformål for diætetisk foder.

 

Kolonne (3) Dyreart eller -kategori


Kolonne (4) Mærkningsoplysninger.

Se mere i afsnit 23.4 Hvordan man bruger listen over anvendelsesformål for diætetisk foder.

Mærkningsoplysningerne vedrørende obligatoriske angivelser og tilsætningsstoffer skal være kvantitative.

 

Kolonne (5) Anbefalet brugsperiode

Brugsperiode er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt, men der kan anføres mere præcise brugsperioder inden for de fastsatte grænser.

 

Kolonne (6) Andre bestemmelser


I brugsanvisningen for diætetisk tilskudsfoder skal angives, hvordan den daglige ration af foderet skal doseres. Dette står i foderbekendtgørelsen og i direktivet om anvendelsesområder.

Foderbekendtgørelsen, bilag 1, nr. 10

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A, punkt 9


Se mere i afsnit 17.2 Hvad daglig ration er.