Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Pakning og emballering:
22. Mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandinger

Mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandinger er beskrevet i følgende afsnit:

    Relevante afsnit i dette kapitel

22.16 Mærkning af bigbags / storsække

​Hovedreglen er, at foder skal markedsføres i lukkede pakninger og beholdere, men efter en undtagelse må foder i visse tilfælde markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere.

Se mere i afsnit 19.2 Pakning af fodermidler og foderbladninger - hovedregel

Se mere i afsnit 19.3 Pakning af fodermidler og foderblandinger - undtagelser

 

Markedsføring af foder i bigbags / storsække er markedsføring af foder i ulukkede pakninger eller beholdere. Ulukkede pakninger eller beholdere kan åbnes og lukkes uden at det kan ses, at de har været åbnet.

 

Efter undtagelsen fra pakningsreglerne må følgende former for foder markedsføres i storsække:

  1. fodermidler
  2. foderblandinger, der er fremstillet udelukkende ved at blande helt korn, hele frø eller hele frugter
  3. leverancer mellem producenter af foderblandinger indbyrdes
  4. leverancer af foderblandinger direkte fra producenten til brugeren af foder
  5. leverancer fra producenter af foderblandinger til emballeringsvirksomheder

Markedsføringsforordningen, artikel 23, stk 2, litra a)-e)

Det ses, at både fodermidler og foderblandinger må leveres i storsække.

 

Medmindre mærkningen er trykt på storsækken, skal storsækken leveres med mærkningen i et ledsagedokument. Dette dokument skal indeholde alle de obligatoriske mærkningsoplysninger, enten for fodermidler eller for foderblandinger, afhængig af hvad det er for foder, der leveres i storsækken. Ledsagedokumentet kan fx være fakturaen for leverancen.

 

Se mere i afsnit 21.15 Mærkning i et ledsagedokument

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger - "Basismærkningen"

Se mere i afsnit 22.4 Mærkning af fodermidler - supplement til "Basismærkningen"

Se mere i afsnit 22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til "Basismærkningen"

 

Hvis mærkningen ikke er trykt på storsækken, men leveres sammen med foderet i form af et ledsagedokument, skal der sikres sammenhæng mellem storsækken og ledsagedokumentet, så der ikke er tvivl om, hvilke mærkningsoplysninger altså hvilket ledsagedokument, der hører til storsækken. Dette kan fx sikres ved, at  storsækken er forsynet med en lomme, som ledsagedokumentet ligger i eller en trykt mærkning på storsækken med navn/firmanavn for leverandøren/leverandørens godkendelsesnummer og partiets referencenummer eller fakturanummeret.