Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til ”Basismærkningen”

 

Mærkningskravene for foderblandinger står i markedsføringsforordningen, og de omfatter en række oplysninger, som det er obligatorisk at give i mærkningen – ud over "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".

Markedsføringsforordningen, artikel 17  

Herunder er mærkningskravene for foderblandinger markeret i den illustrerede oversigt over de obligatoriske mærkningsreglerne:

 
Ud over "basismærkningen" er det et krav at angive disse oplysninger i mærkningen af foderblandinger:


De dyrearter eller dyrekategorier, som foderblandingen er beregnet til.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra a


Brugsanvisning med angivelse af det formål, som foderet er beregnet til.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra b


Se mere i afsnit 21.12 Brugsanvisning.

Her er angivet de forskellige muligheder, der er for angivelse af en brugsanvisning.


Datoen for mindste holdbarhed.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra d


Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.

Her er angivet de forskellige muligheder, der er for angivelse af foderblandingens holdbarhed.


Se mere i afsnit 17.9 Datoformat.


Indholdet af fodermidler i foderblandingen

Indholdet af fodermidler skal angives under overskriften "Sammensætning".

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra e


Se mere i afsnit 22.8 Angivelse af indholdet af fodermidler i foderblandinger.

 

Obligatoriske angivelser/analytiske bestanddele for foderblandingen

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra f


Obligatoriske oplysninger skal stå under overskriften "Analytiske bestanddele".

Se mere i afsnit 22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger.


Oplysninger om producenten
Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra c


Når den mærkningsansvarlige ikke har produceret foderet, skal angives disse oplysninger om producenten:

  • Enten navn eller firmanavn og adresse
    Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, husnummer og postnummer og by.
    En webadresse er ikke tilstrækkelig.
  • Eller producentens godkendelsesnummer,
    eller et identifikationsnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen,
    eller et identifikationsnummer, som virksomheden har fået tildelt af Fødevarestyrelsen​