Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

22.6 Undtagelse - mærkning af fodermidler - salg fra én landbruger til en anden til brug på dennes bedrift

 

Mærkningsreglerne for fodermidler omfatter generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen" og mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".

Se mere i afsnit 22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til "Basismærkningen" 

I markedsføringsforordningen giver en undtagelse fra mærkningsreglerne mulighed for, at en række af mærkningsoplysningerne kan udelades, når fodermidler sælges fra én landbruger til en anden til brug på den anden landbrugers egen bedrift. Undtagelsen gælder kun for fodermidler uden fodertilsætningsstoffer bortset fra konserveringsmidler eller ensileringstilsætningsstoffer.

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 3


Oplysninger, der fortsat skal gives

  • Fodertypen: "Fodermiddel"
  • Landbrugerens navn/firmanavn og adresse
  • Fodermidlets navn


Undtagelsen
– oplysninger, der gives afkald på:

  • Landbrugerens godkendelsesnummer
  • Partiets referencenummer / Batchnummer
  • Nettomængden
  • Vandindholdet
  • De obligatoriske angivelser for fodermidlet