Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

22.4 Mærkning af fodermidler - supplement til ”Basismærkningen”

 

Mærkningskravene for fodermidler står i markedsføringsforordningen, og de omfatter en række oplysninger, som det er obligatorisk at give i mærkningen – ud over "Basismærkningen".

Markedsføringsforordningen, artikel 16  

Se mere i afsnit 22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – "Basismærkningen".

Herunder er mærkningskravene for fodermidler markeret i den illustrerede oversigt over de obligatoriske mærkningsregler:


Ud over "basismærkningen" er det obligatorisk at give disse oplysninger i mærkningen af fodermidler: 


Fodermidlets navn

Markedsføringsforordningen, artikel 16, stk. 1, litra a

Se mere i afsnit 12.4 Fodermidlets navn.


Obligatoriske angivelser

Markedsføringsforordningen, artikel 16, stk. 1, litra b

Se mere i afsnit 12.5 Obligatoriske angivelser for fodermidler.


Indhold af fodertilsætningsstoffer

Hvis fodermidlet indeholder fodertilsætningsstoffer skal mærkningen suppleres med oplysninger herom:

  • De dyrearter eller dyrekategorier, som fodermidlet er beregnet til.

Markedsføringsforordningen, artikel 16, stk. 2, litra a


Denne mærkning kræves, når tilsætningsstoffet ikke er godkendt til alle dyrearter eller dyrekategorier til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, hhv. til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.
Hvis det er specificeret i godkendelsen af et tilsætningsstof, at det fx kun må bruges til dyr af en bestemt aldersklasse, skal dette angives i mærkningen.En brugsanvisning der angiver, hvordan fodermidlet skal bruges
Markedsføringsforordningen, artikel 16, stk. 2, litra b  

Se mere i afsnit 21.12 Brugsanvisning

Når tilsætningsstoffet er godkendt med maksimumgrænser for nogle dyrearter, skal der gives en brugsanvisning, så fodermidlet kan anvendes korrekt, dvs. uden at maksimumgrænsen for fodertilsætningsstoffet bliver overskredet.   

Se mere i afsnit 17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed.

Her er angivet de forskellige muligheder, der er for angivelse af fodermidlets holdbarhed.
Se mere i afsnit 17.9 Datoformat.