Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger - ”Basis-mærkningen”

 

De generelle obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen, omfatter en række oplysninger, som det er påbudt at give i mærkningen af fodermidler og foderblandinger.

Markedsføringsforordningen, artikel 15  

Herunder er de generelle obligatoriske mærkningskrav markeret i den illustrerede oversigt over de obligatoriske mærkningsregler:

De generelle obligatoriske mærkningskrav omfatter disse mærkningsoplysninger:

Fodertypen skal angives.

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra a  

Der er disse valgmuligheder: 

Se mere i afsnit 22.2. Hvilken fodertype har foderet? 

Navn og adresse på den mærkningsansvarlige

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra b

Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, husnummer og postnummer og by.

En webadresse er ikke tilstrækkelig.


Virksomhedens godkendelsesnummer

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra c 

Nummeret, som virksomheden er tildelt efter foderhygiejneforordningen eller forordningen om animalske biprodukter.

Har virksomheden flere godkendelsesnumre, skal foderet mærkes med nummeret, der er tildelt efter foderhygiejneforordningen.

Det er ikke et krav, at der mærkes med en virksomheds registreringsnummer, men da danske fodervirksomheder kan være tildelt registreringsnumre, vil det være praktisk og fremme sporbarheden, at foderet mærkes med registreringsnummeret, hvis virksomheden ikke har et godkendelsesnummer. 

Se mere i afsnit 86.2 Hvad er godkendelsesnummer?.

Se mere i afsnit 86.1 Hvad er registreringsnummer?.

Partiets referencenummer

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra d

Det er et krav, at partiets batchnummer eller lotnummer angives.

Der er ingen formkrav til denne angivesle. Den skal dog være i overensstemmelse med de generelle principper for præsentation af mærkningsoplysninger. 


Se mere i afsnit 17.7. Hvad et parti er.

Nettomængde

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra e

Nettomængden skal være angivet i vægtenheder.

Når der er tale om flydende produkter, kan nettomængden i stedet være angivet i rumfangsenheder. 

Liste over fodertilsætningsstoffer

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra f

Der er detaljerede regler for, hvordan indholdet af fodertilsætningsstoffer skal angives i fodermidler og foderblandinger. Reglerne afhænger af, om foderet er til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.

Se mere i afsnit 28. Mærkning af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger

Vandindhold

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra g

Vandindholdet i fodermidler og foderblandinger skal mærkes reglerne i markedsføringsforordningen.

Se mere i afsnit 21.13. Angivelse af vandindhold.