Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

22.2 Hvilken fodertype har foderet?

 

Under "Mærkning af fodermidler og foderblandinger" er beskrevet princippet i reglerne for obligatorisk mærkning af fodermidler og foderblandinger.

Se mere i afsnit 22.1 Mærkning af fodermidler og foderblandinger.


Der skal være en generel mærkning, og den skal suppleres med øvrig mærkning, som afhænger af fodertypen. Det betyder, at når foder skal mærkes, skal der vælges den rigtige fodertype. Ellers kan man ikke mærke foderet efter de rigtige mærkningsregler.

Se mere i afsnit 4.1 Oversigt over fodertyper.

Fodertyper der kun består af ét indholdsstof:

Et fodertilsætningsstof kan kun anvendes, hvis det er godkendt hertil. Det kan undersøges, om et stof er godkendt som fodertilsætningsstof. Hvis det er det, vil det være optaget i fodertilsætningsstofregistret.
Se mere i afsnit 5.7. EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer.

Et fodermiddel må ikke bruges anvendes, medmindre det enten er optaget i fodermiddelfortegnelsen eller er anmeldt til fodermiddelregistret.
Se mere i afsnit 12.1 Hvad fodermidler er.
Se mere i afsnit 12.7 Fodermiddelregistret.


Fodertyper der består af flere indholdsstoffer:

Under afsnittene om fodermiddel og foderblanding er givet eksempler på produkter, der falder ind under disse fodertyper.