Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger

 

​Efter markedsføringsforordningen skal foderblandinger mærkes med "Obligatoriske angivelser"/"analytiske bestanddele".

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra f

 

Reglerne om mærkning med "Obligatoriske angivelser"/"analytiske bestanddele" er præciseret, så indholdet skal angives under overskriften "Analytiske bestanddele".

Markedsføringsforordningen, bilag VI og VII, kapitel II

 

De analytiske bestanddele, der skal angives, er forskellige for:

 

De analytiske bestanddele er forskellige og afhænger ligeledes af

Fodertypen:

  • Fuldfoder
  • Tilskudsfoder – mineralsk foder
  • Andet tilskudsfoder

Dyrearten:

  • Alle arter
  • Svin og fjerkræ
  • Drøvtyggere
  • Hunde, katte og pelsdyr