Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

21.9 Anprisning af foder - hvad der må fremhæves

 


Markedsføringsforordningen indeholder regler om anprisning af fodermidler og foderblandinger. Disse omfatter ikke anprisning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger. Dette er reguleret i fodertilsætningsstofforordningen.


Markedsføringsforordningen, artikel 13, stk. 1

Reglerne omfatter alle oplysninger, der henviser til et fodermiddel eller en foderblanding, herunder tekst, billeder, illustrationer m.v., der gives i forbindelse med markedsføringen af produktet. Den omfatter også artikler, der publiceres på virksomhedens hjemmeside eller linkes til fra hjemmesiden, herunder også artikler, der ikke er udarbejdet af virksomheden selv, men som er en gengivelse af artikler fra et fagblad eller lignende. Dette gælder både, når artiklen direkte eller indirekte henviser til produktet fx ved at fremhæve særlige egenskaber ved et fodermiddel, der findes i produktet.


Se også afsnit 17.5 Hvad mærkning er


Hovedreglen er, at følgende kan fremhæves i mærkningen og ved præsentationen:

  • Foderet indeholder eller indeholder ikke et bestemt stof.
  • Særlige ernæringsegenskaber eller -processer.
  • Særlige funktioner i tilknytning hertil.

Eksempler:

  • "Indeholder omega 3 fedtsyrer",
  • "indeholder ikke gluten",
  • "indeholder letfordøjelige ingredienser".

Forudsætningen for anprisningerne er:

  • De skal være objektiv.
  • De skal kunne kontrolleres af de kompetente myndigheder.
  • De skal være let forståelige for brugeren af foderet.

Anprisningen må ikke bygge på en subjektiv vurdering eller antagelse, der ikke kan underbygges yderligere, den skal kunne dokumenteres og formuleringen skal være tydelig, så der ikke kan opstå tvivl om betydningen af anprisningen.

Ved vurderingen af, om en anprisning er forståelig for brugeren tages der udgangspunkt i en almindelig bruger af det pågældende foder.


Der skal være dokumentation for anprisningerne.

Se mere i afsnit 21.11. Dokumentation for anprisninger

Markedsføringsforordningen indeholder også regler om anprisning vedrørende optimering af ernæringen og fremme eller beskyttelse af de fysiologiske forhold

Markedsføringsforordningen, artikel 13, stk. 2  

Eksempel:

-          Støtter dyrets immunforsvar.

 

Dog må der ikke anprises med forebyggelse, behandling eller helbredelse af sygdom.

Se mere i afsnit 21.10. Anprisning af foder – sygdomsanprisninger er ikke tilladt.

Fodermiddelfortegnelsen indeholder også regler om anprisning af fodermidler.

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del A, punkt 15

 

Betingelserne i "Hovedreglen" ovenfor skal også være opfyldt, når

Fodermiddelfortegnelsen indeholder også regler om anprisning af fermenterede fodermidler.

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del A, punkt 6

Se også afsnit 12.1 Hvad fodermidler er

 

Fodermidler, som er fermenteret, og/eller som har et naturligt indhold af mikroorganismer, og hvor fodermidlerne markedsføres med levende mikroorganismer, må ikke anprises med indholdet af mikroorganismerne og funktioner som følge af indholdet af disse mikroorganismer. Dette gælder både for fodermidlerne og for foderblandinger, der indeholder disse mikroorganismer.

Denne regel gælder ikke for fodermidlerne i fodermiddelgruppe 12, der er " Produkter og biprodukter fremkommet ved fermentering under anvendelse af mikroorganismer, inaktiveret, sådan at der ikke forekommer levende mikroorganismer", fordi disse mikroorganismer skal være inaktiveret. Dvs. de indeholder ikke levende mikroorganismer.