Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

21.16. Mærkning ved fjernkommunikationssalg

 

I markedsføringsforordningen er fastsat regler om fjernkommunikationssalg af foder og mærkningen af dette foder.

Markedsføringsforordningen, artikel 11, stk. 3  

Reglerne bygger på definitionen af "Aftale om fjernsalg" i direktivet om forbrugerrettigheder.

Direktivet om forbrugerrettigheder, artikel 2, stk. 7 

Se også definitionen af aftale om fjernsalg i bilag 2. Definitioner og begreber

Der er krav til mærkningen af foder, der markedsføres ved fjernkommunikationssalg, i markedsføringsforordningen. Mærkningsreglerne for foder gælder også for de oplysninger, der gives om foder på internettet/ved fjernkommunikationssalg. Dette fremgår af definitionen af mærkning.

Se mere i afsnit 17.5 Hvad mærkning er.  

Det betyder, at de obligatoriske mærkningsoplysninger, som kræves efter markedsføringsforordningen, skal fremgå af salgsmaterialet, eller oplysningerne skal gives, inden der indgås en aftale om salget.

 

Dog er der i markedsføringsforordningen nævnt disse oplysninger, der ikke skal gives på forhånd, men først når foderet leveres:

  • Navn m.v. for den mærkningsansvarlige            Art.15 (b)
  • Partiets referencenr.                                               Art. 15 (d)
  • Nettomængden                                                      Art. 15 (e)
  • Datoen for mindste holdbarhed                          Art 16 (2) (c) el. 17 (1) (d)  

Markedsføringsforordningens krav til mærkningen af foder ved leveringen, når foderet er købt ved fjernkommunikationssalg:

  • Oplysningerne ovenfor om navn og adresse, referencenummer på partiet, nettomængde og holdbarhed, skal oplyses senest ved leveringen
  • Det er et krav, at de obligatoriske mærkningsoplysninger gives i sin helhed. Det vil sige, at samtlige obligatoriske oplysninger skal fremgå af mærkningen ved leveringen.

Markedsføringsforordningen, artikel 14, stk. 1 

Se mere i afsnit 21.7 Hvordan mærkningsoplysningerne skal stå.