Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

21.14 Angivelse af indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre

 

I markedsføringsforordningen er fastsat generelle regler om angivelse af indholdet af aske, der er uopløselig i saltsyre, i mærkningen.

Markedsføringsforordningen, bilag I, punkt 5


Hovedreglen er, at indholdet af aske, der er uopløselig i saltsyre, må ikke være over 2,2 % af tørstoffet.


Som undtagelse herfra, må grænsen på 2,2 % overskrides, forudsat at indholdet er angivet i mærkningen. Undtagelsen gælder for:

  • Fodermidler
  • Foderblandinger med tilladte mineralske bindemidler
  • Mineralsk foder
  • Foderblandinger med større indhold end 50 % biprodukter fra ris el. sukkerroer
  • Foderblandinger med større indhold end 15 % fiskemel, til opdrættede fisk


Reglerne om indhold af aske uopløselig i saltsyre i fodermidler er præciseret i markedsføringsforordningen og fodermiddelfortegnelsen. Mærkningen af indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre, skal følge hovedreglen ovenfor, medmindre det er præciseret, hvornår fodermidlets indhold af aske uopløseligt i saltsyre skal angives.