Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

21.10 Anprisning af foder - sygdomsanprisninger er ikke tilladt

 

Hovedreglen er, at det ved mærkning og præsentation af fodermidler og foderblandinger  ikke kan anprises, at foderet kan forebygge, behandle eller helbrede en sygdom.

Markedsføringsforordningen, artikel 13, stk. 3, litra a

 

Det er ikke afgørende om ordene "forbygge, helbrede og behandle" bruges direkte, men hvordan udsagnet opfattes af brugeren. Dette gælder for alle typer af markedsføring af fodermidler og foderblandinger, herunder mærkning på produkter, hjemmesidetekst, gengivelse af eller henvisning til faglige artikler i forbindelse med markedsføringen samt mundtlige udsagn i fx butik, på messe eller i videoklip m.m.

Synonymer til udtrykkene "forebygge, behandle eller helbrede" accepteres således heller ikke.


Dog tillader markedsføringsforordningen følgende undtagelser til forbuddet mod sygdomsanprisninger:


Undtagelse vedr. ernæringsmæssige ubalancer, der kan føre til sygdom.

Undtagelsen står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 13, stk. 3, litra a

 

Det er dog muligt at markedsføre foder med henvisning til effekt i forbindelse med forebyggelse af en sygdom, hvis sygdommen er et resultat af ernæringsmæssige ubalancer og der ikke er patologiske symptomer på sygdommen i dyret.

Det kan på denne måde fx være tilladt, at anprise et foder med, at dets specifikke indhold af sukkerarter kan forebygge ernæringsmæssige ubalancer, der kan føre til forfangenhed.

Det er dog en forudsætning for, at denne type anprisninger kan accepteres:

  • at det tydeligt fremgår, at den anpriste effekt alene vedrører sygdommen, når den er en konsekvens af fejlernæring og ikke fx en bakterie eller infektion,
  • at virksomheden kan fremvise videnskabelig dokumentation for denne effekt, herunder for sammenhængen mellem den anpriste ernæringsmæssige ubalance og den anpriste sygdom,
  • at det tydeligt fremgår, at den anpriste effekt alene vedrører effekt i raske dyr.

Anprisninger vedrørende behandling og helbredelse af en sygdom, som resultat af ernæringsmæssige ubalancer, vil altid blive anset for værende i strid med foderlovgivningen, idet markedsføringen i dette tilfælde retter sig mod syge dyr, hvor patologiske symptomer forekommer.


Undtagelse vedrørende diætetisk foder, som er optaget i listen over anvendelsesområdet for foder med særlige ernæringsformål, diætetisk foder.

Undtagelsen står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 13, stk. 3, litra b

 

I mærkningen af diætetisk foder er det et krav at angive det særlige ernæringsformål, som det diætetiske foder er beregnet til, og disse kan omfatte sygdomsangivelser. Derudover kan der være henvist til sygdom i de særlige mærkningskrav forbundet med angivelsen af et særligt ernæringsformål.


Se mere i afsnit 14.1 Regler for foder med særlige ernæringsformål / diætetisk foder.

Se mere i afsnit 23. Oversigt over mærkningsreglerne for diætetisk foder.

 

Undtagelse vedrørende anprisning af fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i kategorierne

  • "coccidiostatika" mod sygdommen coccidiose og
  • "histomonostatika" mod sygdommene black head disease (der er pt. ingen godkendte fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe histomonostatika)..

Undtagelsen står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 13, stk. 3, litra a

 

Markedsføringsforordningens bestemmelse vedrørende  anprisninger af forebyggende, behandlende eller helbredende effekt på en sygdom omfatter ikke fodertilsætningsstoffer.

Hvis Fødevarestyrelsen konstaterer, at et fodertilsætningsstof er anprist med, at dette tilsætningsstof kan forebygge, behandle eller helbrede en sygdom, vil Fødevarestyrelsen anmode Lægemiddelstyrelsen om at vurdere, om der er tale om et veterinært lægemiddel, der i så fald skal markedsføres i overensstemmelse med reglerne for veterinære lægemidler.