Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

20. Oversigt over regler for mærkning af foder

Foderlovgivningen indeholder regler om mærkning af fodermidler og foderblandinger, herunder  regler om supplerende mærkning af genetisk modificeret foder hhv. foder med animalsk indhold. Derudover er der regler om, hvilke animalske produkter der må gives til forskellige dyrearter og mærkning af dette foder.

I følgende afsnit kan du læse mere om mærkning af foder.

20.1 Generelt om mærkning af foder

Mærkningen skal ses som en meddelelse fra sælgeren til modtageren om, hvilke ingredienser foderet består af, hvilket næringsindhold foderet har og hvad det skal bruges til. Desuden skal mærkningen sikre sporbarheden og må ikke være vildledende.

Mærkningsreglerne står i en række forskellige EU-forordninger samt foderbekendtgørelsen.

Mærkning af fodermidler og foderblandinger fremgår af markedsføringsforordningen. Der er mærkningsregler for:

Mærkningsreglerne gælder for foder til alle dyrearter, dvs. foder til alle dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt foder til pelsdyr, selskabsdyr, cirkusdyr, dyr i zoologiske haver og forsøgsdyr.

Mærkning af fodertilsætningsstoffer og forblandinger fremgår af fodertilsætningsstofforordningen:
Se mere i afsnit 27. Mærkning af fodertilsætningsstoffer og foderblandinger


Supplerende mærkning af GM-foder
er reguleret i forordningen om genmodificerede fødevarer og foder:
Se mere i afsnir 29.4 Mærkning af GM foder
Se mere i afsnir 29.5 Hvordan skal GM-mærkning formuleres?

Supplerende mærkning af foder med animalsk indhold er reguleret i forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen.

Regler om hvilke animalske produkter, der må gives til forskellige dyrearter, og supplerende mærkning af foder med animalsk indhold er reguleret i TSE-forordningen.
Se mere i afsnit 40..14 Mærkningsregler for foder af animalsk oprindelse

Supplerende mærkning af foderlægemidler er reguleret i forordningen om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler:
Se mere i afsnit 28.12. Mærkning af foderlægemidler og mellemprodukter.​

Regler brugt i dette afsnit:
Markedsføringsforordningen
Foderbekendtgørelsen
Fodertilsætningsstofforordningen
GMO-forordningen
Forordningen om animalske biprodukter
Gennemførelsesforordningen
TSE-forordningen
Foderlægemiddelforordningen


Ændret 8. marts 2023