Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foderhygiejne:
2. Definition og begreber i fodervejledningen

 

2.1 Hvad er en fodervirksomhed?

​Denne vejledning bruger begrebet fodervirksomhed om alle private og offentlige virksomheder, som producerer, opbevarer, transporterer eller forhandler foder. Begrebet dækker også virksomheder, som fodrer dyr, eller som dyrker, fremstiller eller opbevarer foder til at fodre dyr på egen bedrift eller til salg/videregivelse. Landbrug er altså fodervirksomheder i lovgivningens forstand.


Fødevareforordningen, artikel 3, punkt 5 

Alle virksomhedsled i produktion, distribution, håndtering og behandling af foder er omfattet af foderlovgivningen og af visse regler i fødevareforordningen. Fødevareforordningen dækker hele kæden fra jord til bord. For foderområdet vil det sige fra landbrugeren, der fx dyrker planter eller opdrætter fødevareproducerende dyr, over vognmanden, der transporterer foder mellem landbruger og anden fodervirksomhed, til foderproducenter, detailbutikker og andre. Fodervirksomheder med foder til ikke-fødevareproducerende dyr, fx pelsdyr og selskabsdyr, er også omfattet foderlovgivningen.

Se mere:
2.2 Hvad dækker begrebet landbrug?

2.3 Hvad dækker begrebet virksomhed i fodervejledningen?


2.4 Andre definitioner og begreber i fodervejledningen

Vejledningen bruger både begreber, som er defineret i forskellig lovgivning, og begreber, som ikke er defineret i lovgivningen. Nogle begreber er forklaret, og nogle definitioner er gengivet i vejledningens afsnit, andre i bilag 2.

Se bilag 2. Definitioner og begreber