Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

18.1 Krav til foders sikkerhed

 

Markedsføringsforordningen fastlægger generelle krav til foders sikkerhed.

Markedsføringsforordningen, artikel 4, stk. 1


Foder må kun markedsføres og anvendes, hvis det

  • er sikkert
  • ikke har en direkte negativ indvirkning på miljøet eller på dyrevelfærden

Fødevareforordningen stiller også krav til fodersikkerheden. Fødevareforordningens regel gælder for dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, men markedsføringsforordningen, artikel 4, stk. 1, den sidste sætning, udvider reglen til også at gælde for foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.


Det betyder, at reglen om fodersikkerhed gælder for alt foder.

Fødevareforordningen, artikel 15


Fødevareforordningen stiller disse krav til foders sikkerhed:

  • Foder må ikke markedsføres eller gives til dyr, hvis det er farligt.
  • Foder betragtes som farligt til det, som det skal bruges til, hvis det anses for at have en negativ indvirkning på menneskers og dyrs sundhed, eller hvis det gør en animalsk fødevare farlig.
  • Hvis foder, som ikke opfylder kravene til fodersikkerhed, udgør en del af en sending eller et parti af foder, anses alt foder i den pågældende sending eller det pågældende parti for at være berørt, medmindre det kan fastslås, at den resterende del af sendingen eller partiet opfylder kravene til fodersikkerhed.
  • Foder anses for at være sikkert på de områder, hvor det overholder specifikke EU-regler om fodersikkerhed.
  • Selv om et foder er i overensstemmelse med EU-reglerne for foderet, vil Fødevarestyrelsen kunne begrænse markedsføring af foderet eller kræve dets tilbagetrækning fra markedet, hvis det på trods af overensstemmelse med kravene er grund til at mistænke foderet for at være farligt.