Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed

 

Definitionerne af datoen for mindste holdbarhed står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra q  

Ved datoen for mindste holdbarhed forstås den periode, hvor den ansvarlige for mærkningen garanterer, at foderet bevarer de egenskaber, som det angives i mærkningen, at foderet har, når det er opbevaret under egnede forhold.

Når datoen for mindste holdbarhed angives, må der kun angives én dato for foderet som helhed, og den dato skal fastsættes ud fra datoen for mindsteholdbarhed for hver enkelt af foderets bestanddele.

Se også definitionen af mindste holdbarhed i bilag 2. Definitioner og begreber.

Der er forskellige muligheder for angivelse af holdbarheden af foderblandinger. Disse muligheder står i markedsføringsforordningens artikel 17, stk. 1, litra d.

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra d


Det fremgår af denne bestemmelse, at holdbarheden af foderblandinger skal angives sådan:

  • For foder, der er meget letfordærveligt på grund af nedbrydningsprocesser, skal holdbarheden angives sådan:
    "Skal anvendes inden …" efterfulgt af datoen — med angivelse af en bestemt dag.  
  • For øvrigt foder skal holdbarheden angives sådan:
    "Skal helst anvendes inden …" efterfulgt af datoen — med angivelse af en bestemt måned

Hvis holdbarheden angives ud fra fremstillingsdatoen, skal den angives sådan:

  • Når fremstillingsdatoen er angivet i mærkningen, kan datoen for mindste holdbarhed angives sammen med teksten "… (antal dage eller måneder) efter fremstillingsdatoen".

 Ved angivelse af datoen for mindste holdbarhed eller fremstillingsdatoen skal anvendes datoformaet som angivet i afsnit 17.9 Datoformat.​