Gå til navigation Gå til hovedindhold

17.4 Hvad præsentation er

 

​Præsentation er defineret i markedsføringsforordningen. Præsentation er defineret, fordi dette udtryk bruges i forbindelse med reglerne om mærkning og præsentation af foder.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra u

 

Ved præsentation af foder forstås

  • både foderets form, fremtræden, emballage eller de anvendte emballeringsmaterialer
  • og den måde, som foderet er arrangeret på, og de omgivelser, som det er udstillet i.

Se også definitionen af præsentation i bilag 2 Definitioner og begreber.

 

Præsentation er også defineret i fødevareforordningen. Reglerne heri handler om præsentation, så forbrugere af foderet kan undgå at blive vildledt.

Fødevareforordningen, artikel 16

 

Fødevareforordningens regel gælder for dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, men efter en bestemmelse i markedsføringsforordningen er bestemmelsen i fødevareforordningen udvidet til også at gælde for foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.

Markedsføringsforordningen, artikel 4, stk. 2, sidste sætning

 

Det betyder, at reglen om præsentation gælder for alt foder.

 

Følgende fremgår af bestemmelsen om præsentation:

  • Reklamer for foder, mærkningen og præsentationen af foder
  • Foderets form, fremtræden eller indpakning og de anvendte indpakningsmaterialer
  • Den måde, som foderet er arrangeret på, og de omgivelser, som det udstilles i,
  • De informationer, der uanset medium gives om varerne, må ikke vildlede forbrugerne.