Gå til navigation Gå til hovedindhold

17.2 Hvad daglig ration er

 

Udtrykket daglig ration indgår i definitionerne af fodertyperne fuldfoder og tilskudsfoder.

Se mere i afsnit 13.2 Fuldfoder og afsnit 13.4 Tilskudsfoder. Daglig ration er defineret i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 3, stk. 2, litra f 

Ved daglig ration forstår man den samlede mængde foder, som gennemsnitligt kræves for at dække et dyrs samlede daglige næringsbehov. Når den daglige ration fastlægges, skal der tages hensyn til dyrets art, aldersklasse og ydelse. Fodermængden beregnes som foder, der indeholder 12 % vand.

Se også definitionen af daglig ration i bilag 2 Definitioner og begreber.

Udtrykket daglig ration er så bredt, at det dækker alle fodringssituationer.

 • Art
  I den daglige ration skal tages hensyn til dyrets størrelse.
  Fx har en stor hund som en granddanois et væsentligt større behov for foder end en lille hund som en chihuahua.
   
 • Aldersklasse
  I den daglige ration skal tages hensyn til aldersklassen.
  Fx har kalve, der får mælkeerstatning, ikke samme næringsbehov som en drægtig ko.
   
 • Ydelse
  I den daglige ration skal tages hensyn til dyrets ydelse.
  Fx har en højtydende malkeko større næringsbehov end en ikke-drægtig ko.​