Gå til navigation Gå til hovedindhold


16. Biocider

Biocidreglerne fremgik tidligere af Biociddirektivet, som i 2012 blev erstattet af Biocidforordningen. Biocidreglerne hører under Miljøstyrelsens lovgivning. Biocider er ikke tilladt i foder.
  
Biocidforordningen

Biocider, der er defineret som veterinære lægemidler, fx lusemidler og huddesinficerende midler til dyr, hører under Lægemiddelstyrelsens lovgivning. Disse biocider er altså ikke reguleret via biocidreglerne.

16.1 Desinfektionsmidler

Desinfektionsmidler er en undergruppe af biocider. Desinfektionsmidler er reguleret i biocidreglerne.

Desinfektionsmidler er produkter der indeholder biocid aktivstoffer, som er beregnet til at desinficere fx. lokaler, staldinventar, drikkeskåle o.l. Nogle desinfektionsmidler er dog også tilladt til desinfektion af drikkevand til dyr.

Se afsnit 59.4 Brug af rengørings- og desinfektionsmidler på landbrug.


16.2 Desinfektion eller konservering af foder

Stoffer til konservering af foder har tidligere kunnet godkendes efter biocidreglerne. Med den nye biocidforordning udgik muligheden for at godkende biocider til foder.

Der er under foderlovgivningen godkendt en række konserverende/desinficerende stoffer, som er tilladt at blande i foder.

Se afsnit 6.3 Særligt om ensileringsmidler (og konserveringsmidler).

Disse stoffer er godkendt som såkaldte teknologiske fodertilsætningsstoffer, og kan være stoffer fra følgende funktionelle undergrupper af tilsætningsstoffer:

  • 1a: Konserveringsmidler
  • 1j: Surhedsregulerende midler og
  • 1m: Stoffer der nedsætter mykotoksinforureningen af foder.

16.3 Desinfektion eller konservering af vand

I henhold til biocidreglerne er der desinfektionsmidler, som er tilladt at anvende til desinfektion af drikkevand til dyr. Midlerne er altså godkendt til at blive tilsat vand, for at fjerne sygdomsfremkaldende mikroorganismer.


Det fremgår imidlertid af biocidreglerne, at hvis et produkt i forvejen er reguleret af et andet regelsæt end biocidreglerne, fx. fodertilsætningsstofreglerne, er produktet ikke reguleret af biocidreglerne.


Da fodertilsætningsstofforordningen ikke giver mulighed for at godkende teknologiske tilsætningsstoffer til drikkevand, er desinfektionsmidler, godkendt efter biocidreglerne til at sætte til dyrs drikkevand, fortsat reguleret af biocidreglerne, og kan lovligt bruges. 


Som nævnt ovenfor er der pt. ikke mulighed for under foderlovgivningen at godkende desinficerende /konserverende stoffer til at blande i drikkevand til dyr. Det kan dog ikke udelukkes, at det i fremtiden vil blive en mulighed.  Inden dette kan blive muligt skal der oprettes en ny funktionel gruppe af tilsætningsstoffer i fodertilsætningsstofforordningen, som kan sættes til dyrs drikkevand.


16.4 Journal over biocider på landbrug

​Landbrugeren skal føre journal over de biocider, som der bruges i forbindelse med foder, foderopbevaring og i stalde. Journalen kan være en liste, hvor landbrugeren noterer data om brugen af biocider. Journalen kan indeholde behandlingsplaner og indkøbsfakturaer. Eventuelle rapporter fra skadedyrsfirma skal indgå i journalen.


Biocider er en betegnelse for kemiske stoffer til at bekæmpe skadedyr, bakterier og svampe med mere i en lang række sammenhænge.. Biocider bruges ikke på landbrugets marker - i modsætning til plantebeskyttelsesmidler.


Eksempler på biocider er musegift, fluegift, lusemidler og stalddesinfektionsmidler. Brug af enkelte biocider, fx rottegift, kræver særlig autorisation eller et særligt ansættelsesforhold.


Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, II. Journaler, punkt 2, litra a