Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

15.7 Et veterinært lægemiddel og/eller et foderstof?

 

Der er ikke noget i vejen for, at det samme stof kan være både et fodertilsætningsstof og et veterinært lægemiddel (fx vitaminer) eller både et fodermiddel og et veterinært lægemiddel (fx glucosamin).

Lægemiddellovgivningen er ikke fuldt harmoniseret i EU. Det betyder, at vurderingen af, om et stof eller et produkt er et veterinært lægemiddel, kan være forskellig fra medlemsstat til medlemsstat.

Afgørelsen af, om et produkt er et veterinært lægemiddel eller ej, er alene op til Lægemiddelstyrelsen. Hvis man er i tvivl, om et produkt er et lægemiddel eller ej, bør man derfor rette henvendelse til Lægemiddelstyrelsen. Hvis et produkt, som et dyr skal indtage gennem munden, ikke er et lægemiddel, vil det som udgangspunkt falde ind under foderlovgivningen – men kan kun markedsføres som foder, hvis det opfylder foderlovgivningen.

Lægemiddelstyrelsen har en vejledende liste over "sygdomme og sygdomssymptomer", hvor forskellige symptomer, lidelser og sygdomme klassificeres som præsentationer, der

         1.      som udgangspunkt vil føre til klassifikation som lægemiddel

         2.      antageligt ikke vil give anledning til klassifikation som lægemiddel

         3.      ikke meningsfyldt og entydigt kan placeres i en af de to øvrige grupper

Eksempelvis vil et produkt med en henvisning til diarre, forstoppelse, ledsmerter, rheumatiske sygdomme og "bedre vejrtrækning" som udgangspunkt medføre, at produktet klassificeres som et lægemiddel.

 

Se mere:

 

15.10 Konkrete afgørelser og beslutninger om gråzoneprodukter