Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


14. Foder med særlig ernæringsformål / diætetisk foder

Foder med særlig ernæringsformål kaldes også diætetisk foder. Dette foder har en særlig sammensætning eller er fremstillet ved en særlig fremstillingsproces, og det opfylder et særligt ernæringsformål.

14.1 Regler for foder med særlig ernæringsformål / diætetisk foder

Reglerne om markedsføring af foder med særlige ernæringsformål står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 9  

Denne type foder kaldes enten 'Foder med særlige ernæringsformål' eller 'Diætetisk foder'. Dette foder skal opfylde ernæringsbehov hos dyr med ernæringsmæssige forstyrrelser.

Foder med særlige ernæringsformål / Diætetisk foder er foder, som enten har en særlig sammensætning eller er fremstillet ved en særlig fremstillingsproces. Dette foder skal klart adskille sig fra almindeligt foder, for at det kan opfylde et særligt ernæringsformål.
Foder med særlige ernæringsformål er defineret i markedsføringsforordningen.
Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra o

 

Se mere i afsnit 14.2 Særligt ernæringsformål.

Foder med særlige ernæringsformål / diætetisk foder omfatter ikke foderlægemidler efter betydningen i:

Se også definitionen af foder med særlige ernæringsformål i bilag 2 Definitioner og begreber.

Betingelser for at et foder kan være et diætetisk foder:

 • Et foder må kun sælges som et foder med særlige ernæringsformål / et diætetisk foder, hvis det særlige ernæringsformål for foderet er optaget på listen over ernæringsformål, og hvis foderet opfylder kravene, der er angivet for dette særlige ernæringsformål.
 • Et foder med særlige ernæringsformål / et diætetisk foder kan enten være et diætetisk fodermiddel eller en diætetisk foderblanding.
  Ud over at skulle leve op til foderlovgivningens krav til diætetisk foder, skal foderet også leve op til kravene til fodermidler eller kravene til foderblandinger, alt efter hvad der er relevant.

EU har offentliggjort en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål / diætetisk foder. Listen er offentliggjort i direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål.

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del B


Direktivet erstattes med virkning fra den 25. december 2020 af en ny forordning.

Forordningen viderefører i hovedtræk de gældende regler. Der er dog enkelte ændringer, man bør være opmærksom på. Der ændres fx flere steder i bestemmelserne vedrørende de væsentligste ernæringsegenskaber og i de særlige mærkningskrav for anvendelsen af det særlige ernæringsformål.  Enkelte ernæringsformål udgår og nye tilføjes. Herudover præciseres reglerne for brug af individuel oral indgivelse via en bolus.

Indtil den 25. december 2020 skal reglerne i direktivet, som er implementeret i foderbekendtgørelsen fortsat anvendes. Det er efter den 25. december 2020 fortsat muligt at markedsføre foder, der er mærket i overensstemmelse med reglerne i direktivet/foderbekendtgørelsen, inden den 25. marts 2022, indtil lagrene er opbrugt.

 

Forordning om foder med særlige ernæringsformål


14.2 Særligt ernæringsformål

Udtrykket "særligt ernæringsformål" anvendes i forbindelse med foder til dyr, der kan have gavn af et specielt foder, hvis deres fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte er forstyrret eller kan blive forstyrret, enten midlertidigt eller kronisk. Dette specielle foder skal derfor være særligt velegnet til at opfylde dyrenes særlige ernæringsbehov.

Særligt ernæringsformål er defineret i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra n  

Se også definitionen af særligt ernæringsformål i bilag 2 Definitioner og begreber


14.3 Optagelse af et nyt ernæringsformål på listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

Reglerne om listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål står i markedsføringsforordningen.

Efter markedsføringsforordningen er det enten en fysisk eller juridisk person i EU eller en medlemsstat i EU, der sender en anmodning til Kommissionen om at få listen over ernæringsformål ajourført, altså at få optaget et nyt ernæringsformål på listen.

Markedsføringsforordningen, artikel 10

EU har ikke udarbejdet nogen formel procedure for, hvad der skal til for at få optaget et nyt ernæringsformål på listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål.

På forespørgsel til EU har Fødevarestyrelsen fået oplyst, at følgende punkter er relevante i forbindelse med ansøgning om optagelse:  

 1. "You should refer him to Article 10 of Regulation 767/2009."

  "Regulation 767/2009" er Markedsføringsforordningen 

 2. "The crucial part of the application is the scientific evidence that the composition of the feed effectively leads to the intended use, i.e. that the essential nutritional characteristics make the claim true."

 3. "As safety is not to be assessed (only safe feed materials and authorised additives can be used for dietetic feed), the applicant could be advised to the proof of efficacy in the feed additive guidelines."

  "The feed additive guideline" er

           Forordningen om gennemførselsbestemmelser om godkendelse af tilsætningsstoffer.