Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

14.1 Regler for foder med særlig ernæringsformål / diætetisk foder

 

Reglerne om markedsføring af foder med særlige ernæringsformål står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 9  

Denne type foder kaldes enten 'Foder med særlige ernæringsformål' eller 'Diætetisk foder'. Dette foder skal opfylde ernæringsbehov hos dyr med ernæringsmæssige forstyrrelser.

Foder med særlige ernæringsformål / Diætetisk foder er foder, som enten har en særlig sammensætning eller er fremstillet ved en særlig fremstillingsproces. Dette foder skal klart adskille sig fra almindeligt foder, for at det kan opfylde et særligt ernæringsformål.
Foder med særlige ernæringsformål er defineret i markedsføringsforordningen.
Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra o

 

Se mere i afsnit 14.2 Særligt ernæringsformål.

Foder med særlige ernæringsformål / diætetisk foder omfatter ikke foderlægemidler efter betydningen i:

Se også definitionen af foder med særlige ernæringsformål i bilag 2 Definitioner og begreber.

Betingelser for at et foder kan være et diætetisk foder:

  • Et foder må kun sælges som et foder med særlige ernæringsformål / et diætetisk foder, hvis det særlige ernæringsformål for foderet er optaget på listen over ernæringsformål, og hvis foderet opfylder kravene, der er angivet for dette særlige ernæringsformål.
  • Et foder med særlige ernæringsformål / et diætetisk foder kan enten være et diætetisk fodermiddel eller en diætetisk foderblanding.
    Ud over at skulle leve op til foderlovgivningens krav til diætetisk foder, skal foderet også leve op til kravene til fodermidler eller kravene til foderblandinger, alt efter hvad der er relevant.

EU har offentliggjort en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål / diætetisk foder. Listen er offentliggjort i direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål.

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del B


Direktivet erstattes med virkning fra den 25. december 2020 af en ny forordning.

Forordningen viderefører i hovedtræk de gældende regler. Der er dog enkelte ændringer, man bør være opmærksom på. Der ændres fx flere steder i bestemmelserne vedrørende de væsentligste ernæringsegenskaber og i de særlige mærkningskrav for anvendelsen af det særlige ernæringsformål.  Enkelte ernæringsformål udgår og nye tilføjes. Herudover præciseres reglerne for brug af individuel oral indgivelse via en bolus.

Indtil den 25. december 2020 skal reglerne i direktivet, som er implementeret i foderbekendtgørelsen fortsat anvendes. Det er efter den 25. december 2020 fortsat muligt at markedsføre foder, der er mærket i overensstemmelse med reglerne i direktivet/foderbekendtgørelsen, inden den 25. marts 2022, indtil lagrene er opbrugt.

 

Forordning om foder med særlige ernæringsformål