Gå til navigation Gå til hovedindhold


13. Foderblandinger

Foderblandinger er beregnet til fodring af dyr og kan gives enten som fuldfoder eller som tilskudsfoder.

13.1 Hvad en foderblanding er

En foderblanding skal mindst bestå af to fodermidler, og den kan indeholde fodertilsætningsstoffer. Foderblandinger er beregnet til fodring af dyr og kan gives enten som fuldfoder eller som tilskudsfoder. Foderblanding er defineret i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra h  

Se også definitionen af foderblanding i bilag 2 Definitioner og begreber.

Da en foderblanding mindst skal indeholde to fodermidler og kan indeholde fodertilsætningsstoffer, er en blanding af ét fodermiddel med et fodertilsætningsstof ikke en foderblanding.

En foderblanding er typisk sammensat af forholdsvis mange fodermidler og er ofte tilsat et eller flere fodertilsætningsstoffer, eventuelt indirekte via en eller flere forblandinger.

Foderblandinger underopdeles i en række forskellige fodertyper, hvor der skelnes imellem,

  • om foderet dækker dyrets samlede daglige behov for næring, eller
  • om foderet skal bruges sammen med andet foder for at dække dyrets samlede daglige behov for næring  

Fodertyper, der dækker dyrets samlede daglige behov for næring:

Fodertyper, der skal bruges sammen med andet foder for at dække dyrets samlede daglige behov for næring:


13.2 Fuldfoder

Et fuldfoder er en foderblanding, der er sammensat sådan, at den dækker hele dyrets daglige ration.

Se mere i afsnit 13.1 Hvad en foderblanding er, og afsnit 17.2 Hvad daglig ration er.

Fuldfoder er defineret i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra i  

Se også definitionen af fuldfoder i bilag 2 Definitioner og begreber.

 


13.3 Mælkeerstatning som fuldfoder

Mælkeerstatninger er foderblandinger, der enten er tørfoder, eller er opløst i en given mængde væske. Mælkeerstatninger gives til unge dyr som supplement til eller som erstatning for modermælken efter colostrum, men kan også gives som foder til unge dyr som slagtekalve, -lam eller -kid. Colostrum kaldes også råmælk, og det er den mælk, som dyremoderen giver sine unger de første 48 timer efter fødslen. Mælkeerstatning er defineret i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra l  


En mælkeerstatning er en foderblanding, se mere i afsnit 13.1 Hvad en foderblanding er. En mælkeerstatning kan enten være et fuldfoder, se mere i afsnit 13.2 Fuldfoder, eller være et tilskudsfoder, se mere i afsnit 13.4 Tilskudsfoder. Dette afhænger af, om mælkeerstatningen dækker dyrets samlede daglige behov for næring eller ej. 

Når mælkeerstatningen dækker dyrets samlede daglige ration, se mere i afsnit 17.2 Hvad daglig ration er, så er det en "mælkeerstatning som fuldfoder".

Se også definitionen af mælkeerstatning i bilag 2. Definitioner og begreber.


13.4 Tilskudsfoder

Et tilskudsfoder er en foderblanding, der har et stort indhold af visse stoffer. Derfor kan det kun sammen med andet foder dække den daglige ration. Se afsnit 13.1 Hvad en foderblanding er, og afsnit 17.2 Hvad daglig ration er.


Tilskudsfoder er defineret i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra j  

Se også definitionen af tilskudsfoder i bilag 2. Definitioner og begreber.

Information om fodertilsætningsstoffer i tilskudsfoder:

Tilskudsfoder, der er fortyndet som angivet i brugsanvisningen, må ikke indeholde tilsætningsstoffer i større mængder end det maksimumindhold, der er fastsat for fuldfoder. Dette står i Fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, bilag VI, punkt 3


13.5 Mineralsk foder

Mineralsk foder er tilskudsfoder, der indeholder mindst 40 % råaske.

Tilskudsfoder er foderblandinger, og derfor er mineralsk foder også foderblandinger. Se afsnit 13.4 Tilskudsfoder og afsnit 13.1 Hvad en foderblanding er.

Det betyder, at:

  • et mineralsk foder skal indeholde mindst to fodermidler, da det er en foderblanding.
  • et mineralsk foder er et særlig slags tilskudsfoder med højt indhold af råaske.
  • et mineralsk foder er tilskudsfoder, da det ikke dækker dyrets samlede daglige behov for næring.

Mineralsk foder er defineret i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra k

Se også definitionen af mineralsk foder i bilag 2 Definitioner og begreber.


13.6 Mælkeerstatning som tilskudsfoder

​Mælkeerstatninger er foderblandinger, der enten er tørfoder, eller er opløst i en given mængde væske. Mælkeerstatninger gives til unge dyr som supplement til eller som erstatning for modermælken efter colostrum, men kan også gives som foder til unge dyr som slagtekalve, -lam eller -kid. Colostrum kaldes også råmælk, og det er den mælk, som dyremoderen giver sine unger de første 48 timer efter fødslen. Mælkeerstatning er defineret i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra l  

En mælkeerstatning er en foderblanding, se mere i afsnit 13.1 Hvad en foderblanding er. En mælkeerstatning kan enten være et fuldfoder, se mere i afsnit 13.2 Fuldfoder, eller være et tilskudsfoder, se mere i afsnit 13.4 Tilskudsfoder. Dette afhænger af, om mælkeerstatningen dækker dyrets samlede daglige behov for næring eller ej.

 

Når mælkeerstatningen ikke dækker dyrets samlede daglige ration, se mere i afsnit 17.2 Hvad daglig ration er, så er det en "mælkeerstatning som tilskudsfoder".

Se også definitionen af mælkeerstatning i bilag 2 Definitioner og begreber.