Gå til navigation Gå til hovedindhold

12.4 Fodermidlets navn

 

Fodermidlets navn kan angives på forskellig måde, og det er valgfrit, hvilken af måderne, der vælges. Der er disse muligheder, som også omfatter synonymer til fodermidlets navn:

  • Fodermidlet mærkes med navnet i fodermiddelfortegnelsen.
  • Fodermidlet kan mærkes uden at bruge fodermidlets navn i fodermiddelfortegnelsen.

Reglerne herom står i markedsføringsforordningen og fodermiddelfortegnelsen.

Markedsføringsforordningen, artikel 24, stk. 5

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del A, punkt 1  

Når fodermidlet mærkes med navnet i fodermiddelfortegnelsen, skal fodermidlet opfylde alle de relevante bestemmelser, der står om fodermidlet. Det vil sige, at det skal være produceret på den måde, der står i kolonnen "Beskrivelse".

Når fodermidlet mærkes uden at bruge fodermidlets navn i fodermiddelfortegnelsen, skal fodermidlet mærkes med, hvad det er for et fodermiddel, og hvilke processer som det er behandlet med. Processerne er præciseringer til fodermidlets navn, hvis fodermidlet er behandlet ved en eller flere af de produktionsprocesser, som er beskrevet i ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen.

Se mere i afsnit 12.6 Ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen.

 

Listen over fodermidler kan omfatte synonymer til fodermidlets navn. Der er disse muligheder for synonymer:

  • Nogle fodermiddelnavne indeholder en parentes om en del af navnet. Det, der står i parentesen, kan udelades af fodermidlets navn.

I foderlovgivningen stilles krav om supplerende mærkning af fodermidler, der er genetisk mo-dificerede organismer eller er fremstillet heraf eller er fremkommet ved fermentering med brug af genetisk modificerede mikroorganismer. De supplerende mærkningskrav står i GMO-forordningen.

Se mere i afsnit 29.4 Mærkning af GM foder.

I foderlovgivningen stilles krav om supplerende mærkning af fodermidler, der er tidligere fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum. Da kvaliteten af disse tidligere fødevarer måske ikke opfylder kravene til foder, er der efter en ændring af markedsføringsforordningen krav om, at disse tidligere fødevarer skal forarbejdes, før de kan bruges som fodermidler.

Markedsføringsforordningen, bilag VIII, punkt 3  

Mærkningskravene gælder bl.a. for fodermiddelfortegnelsens fodermidler, der er tidligere fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum.

Se også afsnit 25.1 Mærkning af forurenet foder