Gå til navigation Gå til hovedindhold

12.2 Fodermiddelfortegnelsen

 

Der er udarbejdet en fortegnelse over fodermidler, fodermiddelfortegnelsen. Fortegnelsen indeholder en liste over fodermidler, og den bruges ved mærkningen af fodermidler og foderblandinger.

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del C 

Listen i fodermiddelfortegnelsen er delt op i disse 13 fodermiddelgrupper:

 1. Korn og produkter heraf
 2. Olieholdige frø og frugter og produkter heraf
 3. Bælgplantefrø og produkter heraf
 4. Knolde, rodfrugter og produkter heraf
 5. Andre frø og frugter og produkter heraf
 6. Tørrede planteprodukter og grovfoder og produkter heraf
 7. Andre planter, alger og produkter heraf
 8. Mejeriprodukter og produkter heraf
 9. Produkter af landdyr og produkter heraf
 10. Fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf
 11. Mineralstoffer og produkter heraf
 12. Fermenterings(bi)produkter fra mikroorganismer
 13. Diverse produkter

 

I fodermiddelfortegnelsen er fodermidlerne optaget med en række oplysninger om fodermidlerne. Det fremgår af markedsføringsforordningen hvilke oplysninger der er tale om.

Markedsføringsforordningen, artikel 24, stk. 1 

Oplysninger om fodermidler i fodermiddelfortegnelsen:

 1. Fodermidlets navn.
  Der er fastsat detaljerede regler om navngivning af fodermidler, bl.a. om synonymer til navnet.
  Se mere i afsnit 12.4 Fodermidlets navn

  Der er også fastsat regler om præciseringer til fodermidlets navn, hvis fodermidlet er behandlet ved en af de produktionsprocesser, som er beskrevet i ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen.
  Se mere i afsnit 12.6 Ordlisten over processer i fodermiddelfortegnelsen
 2. Fodermidlets identifikationsnummer
 3. Beskrivelse af fodermidlet
  Heri indgår oplysninger om fodermidlets oprindelse, fx hvilken plante det stammer fra, og om fremstillingsprocessen for fodermidlet, hvis det er relevant.
  Desuden indgår oplysninger om tilladt indhold af tekniske hjælpestoffer.
  Se mere i afsnit 12.9 Grænser for indholdet af tekniske hjælpestoffer i fodermidler. 
 4. Obligatoriske mærkningsoplysninger, der skal angives for fodermidlet.
  Der er fastsat forskellige muligheder for angivelse af de obligatoriske mærkningsoplysninger.
  Se mere i afsnit 12.5 Obligatoriske angivelser for fodermidler.

Listen over fodermidler i fodermiddelfortegnelsen er ikke en udtømmende liste over fodermidler. Det betyder, at der også kan markedsføres andre fodermidler end dem, der står i fodermiddelfortegnelsen. Disse fodermidler må kun markedsføres, hvis de er optaget i fodermiddelregistret.

Se mere i afsnit 12.7 Fodermiddelregistret.​