Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

12.12 Forbudte materialer og materialer, der er underlagt begrænsninger

 

I markedsføringsforordningen skelnes mellem forbudte materialer og materialer, der er underlagt begrænsninger.

Reglerne om forbudte materialer står i markedsføringsforordningen. Forbudte materialer er materialer, som det er forbudt at markedsføre eller anvende som fodermidler.

Markedsføringsforordningen, artikel 6, stk. 1, og bilag III, kapitel I  

Listen over forbudte materialer omfatter disse materialer:  

 1. Fæces og urin er forbudte materialer til foder. Dette gælder også for separeret indhold af fordøjelseskanalen, når denne er tømt eller fjernet. Forbuddet gælder uanset eventuel behandling eller blanding.

  Fødevarestyrelsen har fået dette svar fra EU-Kommissionen om behandling af foder, der er forurenet med fæces og urin, fx fordi rotter og fugle har haft adgang til foderet:

  Hvis det er muligt, må foderet behandles, fx renses eller varmebehandles, så der efterfølgende opfylder kravene til fodersikkerhed og kravene til markedsføring.
  Se mere i afsnit 18. Krav til foders sikkerhed og krav ved markedsføring.

  Når en virksomhed udnytter muligheden for at behandle foderet, skal virksomheden kunne dokumentere, at behandlingen vil være tilstrækkelig. Efter at behandlingen er gennemført, skal virksomheden også kunne dokumentere, at foderet opfylder kravene til fodersikkerhed og kravene til markedsføring.

  Læs mere: 

  Vejledning om håndtering af oplagret, udforarbejdet korn og andre afgrøder forurenet med fæces, urin m.m. fra skadedyr

 2. Huder, som er behandlet med garvestoffer, og affald herfra er forbudte materialer til foder. 
 3. Frø og andet planteformeringsmateriale, som efter høst er behandlet med plantebeskyttelsesmidler for at kunne bruges til formering, samt biprodukter fra frøene og planteformeringsmaterialet, er forbudte materialer til foder. 
 4. Træ, savsmuld og andet materiale fra træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler, er forbudte materialer til foder. 
 5. Alt affald, som stammer fra forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industri-spildevand, er forbudt materiale til foder, uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra.

  I reglen er gjort rede for, hvornår der er tale om spildevand, og hvornår der er tale om procesvand fra fødevare- og fodervirksomheder, og henvist til krav der stilles til procesvandet. 
 6. Fast byaffald som fx husholdningsaffald er forbudte materialer til foder.
  I reglen står, at fast byaffald ikke omfatter køkken- og madaffald. 
 7. Når produkter fra fødevareindustrien skal bruges som foder, skal produkterne være fri for emballage og dele af emballage, da emballage og dele heraf er forbudte materialer til foder.
 8. Proteinprodukter, som er fremstillet på basis af gærsorterne Candida, og som er dyrket på n-alkaner, er forbudte materialer til foder.  

Regler om materialer, der er underlagt begrænsninger, står i markedsføringsforordningen.

Markedsføringsforordningen, artikel 6, stk. 1, og bilag III, kapitel II

Der er ikke nævnt nogen materialer, der er underlagt begrænsninger.