Gå til navigation Gå til hovedindhold

12.11 Forurenede fodermidler

 

Forurenede fodermidler er foder, der indeholder en større mængde uønskede stoffer, end det indhold der tolereres efter reglerne i bilaget til direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer.

Direktivet om uønskede stoffer

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra p  

Se også definitionen af forurenede fodermidler i bilag 2 Definitioner og begreber.

Forurenede fodermidler er defineret i markedsføringsforordningen, fordi forordningen indeholder regler om mærkning af foder, der ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. I forordningen skelnes mellem, om man kan rense sig ud af forureningen, eller om fodermidlet skal afgiftes for at fjerne forureningen.

 
Reglerne om forurenede fodermidler bygger på regler i flere dele af foderlovgivningen: