Gå til navigation Gå til hovedindhold

12.10 Fodermidlers renhed

 

Reglerne om fodermidlers renhed står i markedsføringsforordningen og i fodermiddelfortegnelsen.

I markedsføringsforordningen skelnes mellem botanisk renhed og botanisk renhed efter en fremstillingsproces.Markedsføringsforordningen, bilag I, punkt 2   

 • Den botaniske renhed skal være mindst 95 %.
  Dog kan der være fastsat en anden grænse for det enkelte fodermiddel i fodermiddelfortegnelsen.

  Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del A, punkt 7

  Ved botaniske urenheder mener man urenheder i form af plantematerialer, der er uskadelige for dyrene. Hertil hører bl.a. strå, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt.

  Nogle former for ukrudt er dog optaget på listen over skadelige botaniske urenheder i direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer.

  Direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer, bilag I, del VI 

  Se mere i afsnit 30.11 Uønskede stoffer i Bilag I Del VI: Skadelige botaniske urenheder
 • Botanisk renhed efter en fremstillingsproces vedrører indholdet af botaniske urenheder af andre olieholdige frø eller frugter efter en tidligere fremstillingsproces. Dette indhold må højst være 0,5 %, medmindre der for det enkelte fodermiddel er fastsat anden grænse i fodermiddelfortegnelsen.
  Grænseværdien gælder for rester af hver type olieholdige frø eller frugter.

 

I fodermiddelfortegnelsen er fastsat regler om kemiske urenheder i fodermidler:

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del A, punkt 4.

 

For fodermidler, der er "tidligere fødevarer" (bortset fra genanvendt køkken- og madaffald), som er fremstillet til konsum efter EU-fødevarelovgivningen, anvendes reglerne om kemiske urenheder i fodermidler først, når de "tidligere fødevarer" videreforarbejdes til foder.

Fodermiddelfortegnelsen, bilaget, del A, punkt 3.