Gå til navigation Gå til hovedindhold

Definitioner og begreber:
11. Tekniske hjælpestoffer

Tekniske hjælpestoffer er ikke foder, men de bruges i forarbejdningen af foderstoffer eller fodermidler.

    Relevante afsnit i dette kapitel

11.1 Hvad et teknisk hjælpestof er

​Tekniske hjælpestoffer er ikke foder og er derfor ikke som sådan omfattet af foderlovgivningen, men man kan bruge tekniske hjælpestoffer i forarbejdningen af foderstoffer eller fodermidler. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger er også foderstoffer, og derfor kan tekniske hjælpestoffer også bruges dertil.

Tekniske hjælpestoffer er defineret i fodertilsætningsstofforordningen.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra h  

I fodermiddelfortegnelsen er fastsat grænser for indholdet af tekniske hjælpestoffer i fodermidler.

Fodermiddelfortegnelsen 

Hvis et teknisk hjælpestof bruges til foder, skal alle disse krav være opfyldt:

  • Det indtages ikke som et foderstof i sig selv.
  • Det anvendes ved forarbejdningen af foderstoffer eller fodermidler.
  • Det har et teknologisk formål under behandlingen eller forarbejdningen af foderet, og der kan utilsigtet forekomme teknisk uundgåelige rester af stofferne eller derivater heraf i det færdige produkt.
  • Rester af tekniske hjælpestoffer må ikke have skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet.
  • Rester af tekniske hjælpestoffer må ikke have nogen teknologisk indvirkning på det færdige foderstof.

 

Se også definitionen af tekniske hjælpestoffer i bilag 2 Definitioner og begreber.