Gå til navigation Gå til hovedindhold

Forblandinger og fodertilsætningsstoffer:
1. Indledning

Denne vejledning handler om foder og fodervirksomheder i alle led i produktion, håndtering og markedsføring af foder. Vejledningen beskriver reglerne på foderområdet. Formålet med reglerne er at sikre dyrs og menneskers sundhed, sikre miljøet, beskytte forbrugere og brugere af foder mod vildledning samt sikre dyrs velfærd. Vejledningen kommer også med eksempler på, hvordan virksomheder kan overholde reglerne i praksis.  

Vejledningen er opbygget i afsnit. Undervejs i teksten er der henvist til relevant lovgivning og andre relevante afsnit.

    Relevante afsnit i dette kapitel

1.2 Hvem er vejledningen rettet til

​Vejledningen retter sig til fodervirksomheder i alle led i produktion, forarbejdning og distribution af foder. Det vil sige lige fra landbrugeren, der dyrker korn på marken og fodrer dyr, til lagervirksomheder, forhandlere og producenter af foder, samt virksomheder, der transporterer eller importerer foder.

Vejledningen retter sig også til virksomheder og personer, der fodrer dyr, herunder akvakulturbrug, konventionelle og økologiske landbrug, hesteejere, stutterier og hobbyavlere. Hobbyavlere er personer, der i ikke-erhvervsmæssig sammenhæng holder andre dyr end selskabsdyr, fx har et par høns i haven.

Vejledningen er også en hjælp til rådgivere og Fødevarestyrelsens egne medarbejdere, fx tilsynsførende, som fører tilsyn med, at virksomhederne overholder reglerne for foder.