Gå til navigation Gå til hovedindhold

Rengøring:
1. Indledning

Denne vejledning handler om foder og fodervirksomheder i alle led i produktion, håndtering og markedsføring af foder. Vejledningen beskriver reglerne på foderområdet. Formålet med reglerne er at sikre dyrs og menneskers sundhed, sikre miljøet, beskytte forbrugere og brugere af foder mod vildledning samt sikre dyrs velfærd. Vejledningen kommer også med eksempler på, hvordan virksomheder kan overholde reglerne i praksis.  

Vejledningen er opbygget i afsnit. Undervejs i teksten er der henvist til relevant lovgivning og andre relevante afsnit.

    Relevante afsnit i dette kapitel

1.1 Regler om foder

​Reglerne om foder fremgår primært af EU-forordninger. Herudover er der nationale regler i form af bl.a. foderbekendtgørelsen, som supplerer forordningerne.

Se bilag 1. Oversigt over regler på foderområdet.

Se også reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside under: Foder - lovstof 

Andre myndigheder kan også have regler om drift af betydning for fodervirksomheder. Denne vejledning henviser kun til andre myndigheders regler, hvor det er relevant i forhold til fodersikkerheden. Det kan fx være regler om at bekæmpe skadedyr eller at håndtere affald.